Der er brug for en mere ambitiøs fordeling af barslen

Med EU-direktivet har vi en unik chance for at bane vejen for, at flere kvinder gør karriere – ikke mindst som ledere – ved at sætte turbo på udviklingen i mænds barselsorlov. Derfor bør vi også sikre en endnu mere lige fordeling af barslen, end der lægges op til i EU-direktivet, mener Ledernes adm. direktør.

16. september 2021

- Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt i Altinget den 16. september 2021.

Mandag aften var DA og FH ude i flere medier med en såkaldt historisk aftale om en mere ligelig fordeling af barslen. Selvom vi hos Lederne anerkender det fælles forslag, og det ganske rigtigt er historisk, at de to parter har kunnet finde fælles fodslag om nye regler for fædres barsel i Danmark, så kan selve aftalen – eller rettere de to parters oplæg til en dansk implementering af EU-direktivet om fædreorlov – næppe kaldes for historisk i sig selv.

Det, som DA og FH foreslår, er nemlig reelt set kun en minimums-implementering med præcis de ni ugers ekstra forældreorlov reserveret til fædre, som EU-direktivet kræver; ud over de 2 ugers fædreorlov som far i forvejen har. Her mener vi hos Lederne, at man bør gå mere ambitiøs til værks.

Med EU-direktivet har vi en unik chance for at bane vejen for, at flere kvinder gør karriere – ikke mindst som ledere – ved at sætte turbo på udviklingen i mænds barselsorlov, og vi bør derfor også sikre en endnu mere lige fordeling af barslen, end der lægges op til i EU-direktivet.

Derfor har vi i Lederne foreslået, at man reserverer 16 ugers orlov med barselsdagpenge til fædre ud over de to uger, som allerede er reserveret til fædrene i dag. Samtidig skal der også reserveres 16 uger til mor, ud over de to uger som mødrene er forpligtet til at afholde lige efter fødslen. Det vil samlet set give begge forældre 18 ugers reserveret barsel – og dermed reserveres der syv uger mere til fædrene end i DA/FH-oplægget.

Der er helt centralt, at vi sikrer en større del af barslen til far, hvis vi for alvor vil sætte skub i ligestillingen mellem far og mor på barselsfronten og på arbejdsmarkedet, da vi ved, at fædrene ofte kun tager den orlov, som er reserveret til dem, mens mødrene tager langt størstedelen af den resterende orlov. Nøjes vi med derfor med den barselsmodel, som FH og DA foreslår, der samlet set sikrer far 11 ugers barsel, kan vi – sat på spidsen – også regne med, at mor vil tage langt størstedelen af de resterende 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen; og så har vi stadig lang vej til en ligestilling.

Der er helt centralt, at vi sikrer en større del af barslen til far, hvis vi for alvor vil sætte skub i ligestillingen mellem far og mor på barselsfronten og på arbejdsmarkedet.

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne.

Vi skal udnytte puljen af talentfulde kvinder bedre

Når vi hos Lederne går ind for en mere ambitiøs fordeling af barslen, skyldes det, at kvindernes lange barselsorlov ifølge forskningen lægger en betydelig dæmper på deres karriere, da kvinder efter barslen ofte går ned i arbejdstid, skifter til den offentlige sektor samt tager en langt højere del af børnenes sygedage end mændene. Skal vi sikre mere ligestilling på arbejdsmarkedet og på de danske ledelsesposter, bliver vi derfor nødt til at ændre drastisk på den måde, barslen fordeles i dag.

Beregninger fra Lederne har tidligere vist, at vi skal vente op i mod 84 år, før der kommer ligestilling i barslen, hvis ikke der sker politisk indgriben – og selvom DA/FH-oplægget er et vigtigt skridt på vejen til at få nedbragt de 84 års ventetid markant, så er det stadig kun et skridt på en vej fyldt med mange normer og vaner, der skal overkommes.

Men det er en vej, vi må og skal gå hele vejen nedad. I dag udgør kvinderne under en femtedel af lederne i den private sektor i Danmark, og det er et samfundsmæssigt problem, at vi i så lille et land som Danmark har så skæv en kønsfordeling på lederposterne. Kvinderne er lige så højtuddannede og mindst lige så kvalificerede som mændene, og dermed udnytter vi slet ikke talentpuljen af kvinder godt nok.

Det skal vi have gjort op med og her spiller lovgivningen i forhold til barselsorloven en væsentlig rolle. Derfor er der brug for en mere ambitiøs fordeling af barslen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser

Presse- og analysekonsulent

Mobil: 2399 4962

E-mail: dib@lho.dk