Der er brug for en grøn ledelsesrevolution

FN's seneste klimarapport understreger behovet for en grøn omstilling. Til det er der brug for ledere, som går forrest. Ledelse handler om at kunne føre mennesker gennem store transformationer, og derfor er de danske ledere helt afgørende for at få reduceret CO2-udledningen i Danmark.

13. april 2022

- Af Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent i Lederne. Bragt i Børsen den 13. april 2022. 

FN's seneste klimarapport, der udkom i mandags, efterlader ingen tvivl. Vi har travlt. Vi skal nå det umulige allerede inden 2025 - at have knækket CO2-kurven globalt. Der er betydelig risiko for 3,2 graders temperaturstigning i 2100 - det er langt over de maksimalt 2 grader, som vi skal holde os under for at undgå katastrofale konsekvenser.

Med andre ord er der udsigt til en fremtid, hvor store dele af kloden vil være ubeboelig.

Den gode nyhed, som rapporten peger på, er, at prisen på vedvarende energi er raslet ned de seneste ti år. Og at omstillingen faktisk er overskuelig, hvad angår omkostninger. Tilmed vil handling på klimaområdet føre til betydelige forbedringer for andre bæredygtighedsmål, eksempelvis på det sociale område.

Men forandringerne sker ikke af sig selv. Vi har eksempelvis brug for en CO2-afgift hurtigst muligt, så danske virksomheder ved, hvad de kan regne med i deres planlægning de kommende år. Og vi har brug for endnu flere ledere, der går foran. For ledere bliver helt afgørende for, at virksomhederne lykkes med at omsætte nationale klimamålsætninger til konkrete resultater gennem de strategier, valg og handlinger, som de træffer og udøver.

Ledelse handler om at kunne føre mennesker gennem store transformationer. At kunne håndtere dilemmaer og skabe nye innovative løsninger på tværs af brancher og sektorer. Ledelse handler om ansvar, visioner, følgeskab, samfundsengagement og meget andet. Det er alt sammen noget, der er nødvendigt, hvis vi skal lykkes med omstillingen.

Vi kan gøre ufatteligt meget i Danmark. Danske virksomheder kan være med til at reducere CO2 i globale værdikæder, gennem samarbejde med leverandører i hele verden. Det er flere danske virksomheder godt i gang med. Derved kan vi påvirke langt mere end den 0,1 pct., som er Danmarks territoriale udledninger.

Og kan vi ved eksemplets magt vise, at det er muligt at være verdens grønneste, lykkeligste og mest velstående land, skal andre nok følge efter.

Forandringerne sker ikke af sig selv.

Vi har brug for en CO2-afgift hurtigst muligt.