Del barselspengene ligeligt, Mogens Jensen

Barselsdagpengene bør deles ligeligt mellem forældrene, så de hver især får ret til 16 uger. Hvis den ene forælder vil tage mere end 16 uger, skal det skal være for egen regning, foreslår Lederne.

03. september 2019

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende Direktør i Lederne.

I Danmark tager mænd i gennemsnit cirka 30 dages orlov og mødre cirka 300 dage. Samtidig viser undersøgelser, at omkring 40 procent af fædrene gerne ville have holdt mere orlov.

På den baggrund ønsker regeringen en mere ligelig deling af barselsorloven mellem forældrene, lyder det fra ligestillingsminister Mogens Jensen. Han har derfor inviteret parterne på arbejdsmarkedet til et møde onsdag 4. september, hvor vi kan præsentere vores ideer til at nå det mål.

Vi ved, at det er i barselsperioden, at første sten bliver lagt til det løn- og karriereefterslæb, som forfølger kvinder gennem arbejdslivet.

Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende Direktør i Lederne

Fra Lederne skal der lyde ros til den nytiltrådte minister for at gå åbent til opgaven. Og vi ser frem til at bidrage med ideer.

Vi er enige med Mogens Jensen i, at barselsdagspengene bør deles ligeligt mellem forældre, så de hver især får ret til 16 uger. I dag kan familierne selv fordele forældreorlovens 32 uger og altså lade barselsdagspengene i alle 32 uger gå til moren. Det sker ofte, og det gør det vanskeligt for mange kvinder at lægge den tid og de kræfter, de gerne vil, i deres arbejde. Det går ud over arbejdspladsen og over hele samfundet, som går glip af deres talent.

LÆS OGSÅ: Bæredygtighed og digitalisering skal tænkes sammen

Derfor foreslår Lederne, at det skal være for egen regning, hvis den ene forælder vil tage mere end 16 uger. De øvrige 16 ugers barselsdagspenge er forbeholdt den anden forælder.

Vi ved, at det er i barselsperioden, at første sten bliver lagt til det løn- og karriereefterslæb, som forfølger kvinder gennem arbejdslivet. Siden bliver der bygget ovenpå, når de huslige pligter skal fordeles og børnene skal passes og når børnene senere skal vælge uddannelser og tilrette deres karrierer.

Derfor skal de familier, der vælger at lade den ene forælder tage mere end 16 uger, grundigt informeres af det offentlige sundhedspersonale i barnets første tid om fordelene ved, at de begge tilbringer tid med barnet. Og der skal på hjemmesider for de relevante myndigheder være beregnere, der kan give familierne et hurtigt overblik over de økonomiske og karrieremæssige konsekvenser ved at tage barselsorlov.

Vi ser frem til, at Mogens Jensen og resten af regeringen kommer med lovgivning, der kan rette op på den sejlivede praksis med, at mødrene tager langt størstedelen af barselsorloven. Det kræver et langt sejt træk at rette op på kønsopdelingen på uddannelsessteder og arbejdspladser. Det er en stor opgave, den nye regeringen står overfor. Vi er hos Lederne parate til at bidrage med konkrete ideer til at løfte den.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.