Danske ledere skal være bedst for verden

Vi danskere skal lære at tænke bredere end vores egne nationale klimamålsætninger og vores egne udledninger af CO2. Det skal vi ikke kun for klimaets skyld men også fordi, der åbner sig en række muligheder, hvis vi tager denne udfordring op. Danske ledere skal ikke bare være de bedste i verden, men også de bedste for verden. 

19. august 2021

- Af Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent i Lederne. Bragt i Altinget den 19. august 2021. 

Folk, der følger med i klimadebatten, har uden tvivl hørt det flere gange: At Danmark reelt set ikke kan gøre det store for klimaet på planeten, fordi vi som land kun står bag 0,1 procent af de globale CO2-udledninger. 

Pointen bruges af visse dele af erhvervslivet som et argument for, at det alligevel ikke rigtigt nytter for danske virksomheder at bidrage til at bremse klimaforandringerne. Omvendt bruges samme pointe som løftestang for de allermest visionære til at argumentere for en endnu mere ambitiøs, globalt orienteret indsats. 

Vi har ikke brug for undskyldninger om, at det ikke kan betale sig at være ambitiøs på klimaets vegne i Danmark. Til gengæld har vi brug for globale ambitioner i klimaindsatsen. Danske ledere bør kigge ud i verden og se på, hvordan der kan skabes positiv impact uden for landets grænser og ned gennem alle led af virksomhedernes værdikæder. 

Med en række nyligt fremlagte initiativer er der sat spot på Danmarks og dansk erhvervsliv muligheder for at påvirke det globale klima. Regeringen fremlagde eksempelvis 10. juni sin Handlingsplan for Verdensmålene der lægger op til at virksomheder i Danmark skal kunne blive bedre til at håndtere de led i værdikæden, der ikke kontrolleres direkte af virksomhederne selv. Det perspektiv bakker vi op om hos Lederne.

 

Danske ledere bør kigge ud i verden og se på, hvordan der kan skabes positiv impact uden for landets grænser og ned gennem alle led af virksomhedernes værdikæder. 

Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent i Lederne

En gigantisk udfordring

For når danske virksomheder fx er med til at udlede CO2 i udlandet, eller bidrager til, at der fældes regnskove til sojaproduktion til foder til danske svin, eller når danske virksomheder indkøber materialer fra andre lande, der er udvundet ikke-bæredygtigt, sker der en ”negativ spillover effekt”. Danmarks økonomiske aktiviteter er på den måde med til at forhindre klima- og miljøfremgang i andre lande.

Ifølge den seneste Sustainable Development Report udarbejdet for FN af Bertelsmann Stiftung ligger Danmark på en 150. plads ud af 165 medvirkende lande, når det kommer til spillover-effekten.

Godt nok er vi placeret som nummer 3, hvis vi kigger helt isoleret på, hvordan det går med opfyldelsen af målene inden for de nationale grænser. Men ”spillover-effekten” viser, at de fine resultater er skabt på andre landes bekostning.

Spillover-effekten gør det tydeligt, at de enkelte landes evne til at opnå verdensmålene ikke kun er bestemt af, hvad de gør inden for deres egne landegrænser, men i høj grad også af, hvordan andre lande handler på målene. Danmark må ikke stå i vejen for, at andre lande kan indfri deres mål. For vi er som bekendt først i mål med verdensmålene, når hele verden er i mål.

Spillover-effekten gør det tydeligt, at de enkelte landes evne til at opnå verdensmålene ikke kun er bestemt af, hvad de gør inden for deres egne landegrænser, men i høj grad også af, hvordan andre lande handler på målene. 

Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent i Lederne

Et nyt mindset for ledere

Danmarks bundplaceringen i spillover-effekt må og skal vi lave om på. Det vil blandt andet kræve, at danske ledere tilegner sig et andet mindset. De skal vænne sig til at se deres virksomhed i et større perspektiv og sætte mål for, hvordan virksomheden kan være med til at skabe et positivt aftryk i hele værdikæden.

Det kræver først og fremmest kendskab til data for at skabe forandringer. Derfor forsøger flere virksomheder at afdække deres klima-aftryk i hele værdikæden, fra udvinding af råvarer, mulig afskovning, transport af råvarer og produkter, til forbrugerens afskaffelse af produktet.

Det er en omfattende øvelse, men de virksomheder som gør sig umagen, vil typisk se, at de fleste udledninger fra en virksomheds produktion ligger uden for den direkte produktion. I nogle tilfælde vil op til 90 procent af udledningerne ligge udenfor – i underleverandør- og i kundeleddet.

Derfor er det mindst ligeså vigtigt, at der rettes fokus på denne del af produktionen. Men det gælder ikke kun i forhold til klimaet. Andre aspekter af bæredygtighed, som eksempelvis arbejdstagerrettigheder, vandforbrug, kemikalieanvendelse osv., er bestemt lige så relevante, hvis vi skal i mål med verdensmålene ikke bare nationalt men globalt.

For hvad der ligger uden for Danmarks grænser er oftest uden for dansk lovgivning, og derfor er det særligt vigtigt, at virksomheder kan tænke i at skabe et positivt globalt impact. Tænk hvis man i større grad kunne påvirke alle led i kæden gennem skærpede krav til leverandører, fravalg og tilvalg, nye typer samarbejder der kan skabe fælles løsninger med underleverandører eller forbrugerleddet.

Sætter man sit fokus her, kan man være med til at skabe langt større impact end blot ved at fokusere på egne direkte udledninger. 

Danske ledere skal vænne sig til at se deres virksomhed i et større perspektiv og sætte mål for, hvordan virksomheden kan være med til at skabe et positivt aftryk i hele værdikæden

Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent i Lederne

Store eksport-muligheder

Der er et kæmpe potentiale for danske virksomheder i, at ledelsen ser på mulighederne for impact i globale værdikæder.

For med det nye globale udsyn kan vi ikke bare skabe bedre betingelser for, at verden når i mål med Paris-aftalen. Et globalt udsyn åbner også en række store muligheder for danske virksomheder og danske ledere.

Går danske ledere forrest, kan de i endnu højere grad drage fordel af at kunne fremvise de grønne løsninger, produkter og teknologier, som danske virksomheder har opbygget gennem årtier, og som verden snart vil skrige efter. Danske løsninger vil være i høj kurs i mange lande, der arbejder for at nå deres bæredygtighedsmål.

En anden stor mulighed for Danmark – og for verden – ligger i at udnytte de gode forudsætninger for det danske lederskab. Det handler om at forfine og udvikle det bæredygtige lederskab og gøre det til en ydelse eller service, der kan eksporteres.

Dansk lederskab er, når det er bedst, holistisk orienteret, langsigtet, globalt og lokalt opererende, samarbejdende og præget af en agilitet og omstillingsparathed, der kan skabe store transformationer på kort tid. Det er derfor, vi ser nogle danske virksomheder ligge helt i front, når det kommer til bæredygtighed. De er ledet af visionære ledere, der inkarnerer det bæredygtige lederskab. De tager hensyn til mennesker, miljø og økonomi. Det er dette lederskab, som verden skal drives af i de kommende årtier. Og det kan blive Danmarks nye cash cow.

Mens danske politikere på klimaområdet er ved at blive indhentet af en række andre lande, finder vi i dag en række danske ledere, der formår at gå forrest i klimakampen. De findes både i store og små virksomheder, og de har formået at koble vækst og klima. Deres kunnen bør være fremtidens eksportvare.

Tænk hvis vi havde 10 Mads Nipper’er eller Henrik Poulsen’er fordelt ude i verden - eller nogle af de mange frontløbende ledere i små- og mellemstore virksomheder. Eller hvis vi i endnu større grad kunne eksportere de erfaringer, de har fået ved at omstille Grundfos og Ørsted til nogle af de mest bæredygtige i verden.

Så ville danske ledere måske ikke kun være bedst i verden, når det gælder bæredygtighed. Men også bedst for verden.

Kontaktoplysninger

Anders Nolting Magelund
Anders Nolting Magelund
Klimapolitisk chefkonsulent
Mobil: 3070 9753
E-mail: anm@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk