Danmark er sørgeligt bagud med kvindelige STEM-studerende

Kritisk tænkning, kreativitet og kompleks problemløsning kan gøre STEM-uddannelserne mere attraktive for kvinderne.

05. august 2018

- Af Thomas Christensen, uddannelseschef, Lederne. Bragt på Altinget.dk 

Både i folkeskolen og i gymnasiet klarer kvinderne sig fagligt godt. Det kan man aflæse i optaget på de videregående uddannelser. Blandt de ansøgere, som i fredags fik besked om, at de var optaget på drømmestudiet, var 57 pct. kvinder.

Men når det gælder de såkaldte STEM-uddannelser, er kun en tredjedel af de kommende studerende kvinder. (STEM: Science, technology, engineering, mathematics). Set i internationalt perspektiv er Danmark langt under gennemsnittet, når det gælder at tiltrække kvinder til STEM-uddannelserne. Mens det i Danmark er 33 pct. af STEM-studerende, der er kvinder, er det i f.eks. Algeriet 41 pct. Også i lande som Jordan, Tyrkiet er der overvægt af kvinder på STEM-uddannelserne.

Politikerne har et ansvar for at sikre rammerne for, at flere – både kvinder og mænd - kan blive optaget på STEM-uddannelserne

Uddannelseschef i Lederne Thomas Christensen

Undersøgelser viser, at kvinder i lande, som har en høj grad af ulighed mellem kønnene, i højere grad vælger STEM-uddannelser, fordi disse uddannelser giver den bedste mulighed for økonomisk frihed (beskæftigelse og god løn). Søgemønstret i Danmark er meget anderledes, og uddannelsesvalget for kvinder er meget mere komplekst, hvor f.eks. interesse, identitet og mening også er væsentlige.

Hvorfor er danske kvinder så dårligt repræsenteret på studieretninger, der forventes at producere nogle af fremtidens mest efterspurgte og vellønnede kandidater? Hvordan kan vi ændre denne udvikling? Et af de svar, vi skal overveje er, at forny de traditionelle STEM-uddannelser og indarbejde kompetencer som kompleks problemløsning, kritisk tænkning og kreativitet i de STEM-uddannelser, hvor det er relevant. Under overskriften ”the human touch” vurderer World Economic Forum netop disse kompetencer som de tre vigtigste i fremtidens 4. industrielle revolution. Hvis det går, som World Economic Forum forestiller sig, vil det så gøre STEM-uddannelserne mere attraktive for de kvindelige studerende?

LÆS OGSÅ: En uærlig anbefaling er en bjørnetjeneste

Måske ser vi allerede tegn på, at STEM-uddannelserne er ved at udvikle sig i en mere tværfaglig retning og med et bedre fagligt samspil mellem på den ene side læringsmiljøet på uddannelsesinstitutionerne og på den anden side praksis på virksomhederne Som eksempel kan man nævne, at den største stigning i søgningen retter sig mod til den humanistiske uddannelse Art and Technologi på Aalborg Universitet, som Undervisnings- og Forskningsministeriet definerer som en STEM-uddannelse. Uddannelsens mål er at se teknolog i en tværfaglig sammenhæng til design, medier og kunst.

Politikerne har et ansvar for at sikre rammerne for, at flere – både kvinder og mænd - kan blive optaget på STEM-uddannelserne, så det ikke fremover bliver nødvendigt at afvise 18 pct. af ansøgerne, som tilfældet er i år.

Uddannelsesinstitutionerne har i dialog med erhvervslivet ansvaret for at udvikle STEM-uddannelserne, så de bliver attraktive for både kvinder og mænd.