Corona-erfaringer kan give bedre mødekultur

Mange ledere har tidligere følt, at de får for lidt udbytte af de mange timer, som de hver uge bruger på møder. Men hvis erfaringerne fra corona-tidens mange digitale møder bruges rigtigt, kan det blive gennembruddet for en langt mere effektiv mødekultur på danske arbejdspladser.

22. juni 2021

- Af Birgitte Alstrøm, ledelsesrådgiver i Lederne. Bragt i tillægget "Moderne ledelse", som udkom med Berlingske den 23. juni 2021.

Danske ledere bruger i gennemsnit 12 timer om ugen på møder. Det viste en undersøgelse blandt Ledernes medlemmer i 2020. Og desværre synes 15 procent af lederne ikke, at udbyttet af møderne står mål med den tid og de ressourcer, de bruger på møderne. Der er ikke noget rigtigt eller forkert i forhold til, hvor meget tid man bør bruge på møder. Det afgørende er, om den tid, man bruger, giver tilstrækkeligt værdi, og at man ikke spilder tiden. Det skader både effektiviteten og trivslen på arbejdspladsen, hvis der spildes mange timer på ineffektive og i visse tilfælde overflødige møder, som rammer kreativiteten og motivationen blandt medarbejderne.

Alt for mange ledere er ikke opmærksomme nok på, at mødeledelse er en disciplin, der skal trænes, udvikles og optimeres på samme måde som mange andre forretningsprocesser i virksomheden. Det er et ledelsesansvar, og det vil kunne aflæses direkte på bundlinjen, hvis møderne i virksomheden er effektive.

I disse uger vender flere og flere medarbejdere tilbage på arbejdspladsen efter at have arbejdet helt eller delvist hjemme under corona-nedlukningen. Men de vender ikke tilbage til den samme arbejdsplads, som de forlod, inden coronaen lukkede landet ned. Hjemmearbejdet og de mange digitale møder forsvinder nemlig ikke bare igen. En undersøgelse fra Lederne i foråret viste eksempelvis, at tre fjerdedele af lederne forventer, at deres arbejdsplads permanent vil øge mængden af hjemmearbejde i forhold til før coronakrisen. Det betyder, at den såkaldt hybride arbejdsplads bliver normalen mange steder, hvor der både er medarbejdere, som sidder på arbejdspladsen og nogle, som arbejder på distancen.

Det skader både effektiviteten og trivslen på arbejdspladsen, hvis der spildes mange timer på ineffektive og i visse tilfælde overflødige møder, som rammer kreativiteten og motivationen blandt medarbejderne

Birgitte Alstrøm, ledelsesrådgiver i Lederne

Det giver også anledning til at nytænke de normale mødeformer, og lederne bør med udgangspunkt i erfaringerne under corona-tiden spørge sig selv, hvor og hvordan de enkelte møder bør holdes. Er der møder, som faktisk fungerer bedre og mere effektivt 100 procent digitalt? Er der andre møder, hvor det er vigtigt, at alle er til stede fysisk i samme lokale? Og sidst, men ikke mindst, var nogle af de møder, vi holdt før corona, faktisk overflødige eller kan skæres kraftigt ned?

Det er vigtigt, at man ikke bare kopierer formen fra de fysiske møder over til online-møder eller hybride møder. Det skal gøres forskelligt, og fremover skal der trænes i den rette form for både fysiske møder, online-møder og hybride møder. Min anbefaling er, at man til de rent fysiske møder fokuserer på opbygning af relationer i teamet eller afdelingen og på de processer, som fungerer bedst med mere ubegrænset tid og sikkerhed for, at der ikke er nogen forstyrrelser. Det kan for eksempel være længere innovationsprocesser, som mange synes, at det har været vanskeligt at gennemføre under corona-nedlukningerne.

Hvis erfaringerne fra corona-nedlukningerne og de digitale møder bruges rigtigt, kan det i bedste fald betyde en langt mere effektiv mødekultur på danske arbejdspladser fremover.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk