Corona er den ultimative test af vores omstillingsparathed

Som samfund bestod vi den store ”corona-test” i foråret, men de kommende måneder vil stille store krav til både ledere og medarbejdere. Vi skal alle være ansvarlige og parate til løbende at omstille os til nye regler og anbefalinger, som formentlig vil blive skruet op og ned, som smittetrykket udvikler sig.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Klummen er bragt i Jyllands-Posten og Finans.dk den 19. august 2020.

19. august 2020

baeredygtighed

Corona-nedlukningen af store dele af samfundet i foråret var en historisk periode, som de færreste af os formentlig havde troet, at vi nogensinde ville komme til at opleve. Det havde alvorlige konsekvenser for erhvervslivet og samfundsøkonomien, men vendte også fuldstændig rundt på ”normalen” på arbejdspladserne og for praktisk talt hver eneste dansker på den ene eller anden måde.

I løbet af sommeren er vi kommet tættere på den normale tilværelse igen, og vi havde nok alle et dybtfølt håb om, at vi med fælles indsats kunne lægge coronaen bag os, indtil vi engang kunne fortælle børnebørnene historier om dengang, en pandemi satte hele verden i stå. Men i de seneste uger har stigende smittetal mindet os om, at coronaen på ingen måde har forladt Danmark. Og vi kan formentlig se ind i en længere periode, hvor vi løbende bliver nødt til at skrue op og ned for foranstaltninger, som forhindrer, at coronaen løber løbsk. Det afgørende er, at vi kan undgå en så omfattende nedlukning af landet, som vi var ude for i foråret.

Erfaringen fra foråret viser, at hjemmearbejde og digitale møder fungerede virkelig godt. De erfaringer skal vi bruge nu, indtil vi forhåbentlig kan lægge coronaen endegyldigt bag os.

Bodil Nordestgaard Ismiris, direktør i Lederne

Den kommende tid bliver derfor også den ultimative test af ansvarligheden og omstillingsparatheden i det danske samfund. Bekæmpelsen af coronaen kan ikke bare klares med centrale beslutninger fra Folketinget og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Nej, vi er dybt afhængige af, at hver enkelt borger tager ansvar. Det gælder lige fra skoleeleverne, som netop er vendt tilbage fra ferie, til erhvervslederne, som sikrer, at arbejdspladserne effektivt forebygger smittespredning, og at vi arbejder hjemme, når det er den bedste løsning.

Vi har alle et ansvar for, at vi holder afstand, spritter hænder og tager mundbind på, når det er nødvendigt. Og hvis det store flertal lever op til det ansvar, har vi de bedste muligheder for at tæmme coronaen.

I foråret bestod vi som samfund ”corona-testen”, ikke mindst fordi befolkningen og arbejdspladserne tog et meget stort ansvar både individuelt og kollektivt. Men den kommende tid kan meget vel blive en endnu større prøvelse. Dels fordi vi på det seneste har smagt på ”friheden” og det mere normale hverdagsliv, og dels fordi det på sin tid var lettere at foretage de rigtige valg, når nedlukningen og restriktionerne var så omfattende og gjaldt næsten alle.

Det kan på sin vis blive sværere i den kommende tid, hvor vi hele tiden skal være parate til at omstille os og justere vores vaner i forhold til nye retningslinjer og anbefalinger, alt efter hvordan det aktuelle smittetryk er på vores arbejdsplads eller geografiske område.

Jeg er dog fuld af fortrøstning i forhold til, at danskerne har den ansvarlighed og evne til at omstille sig, som der er brug for. Da vi i foråret spurgte vores medlemmer i Lederne om hverdagen under corona, sagde et overvældende flertal, at medarbejderne var gode til at efterleve retningslinjerne. Og samtidig var den klare erfaring, at hjemmearbejde og digitale møder fungerede virkelig godt. De erfaringer skal vi bruge nu, indtil vi forhåbentlig kan lægge coronaen endegyldigt bag os.

Kontaktoplysninger

soeren_web
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
some_bodil3
Bodil Nordestgaard Ismiris
Administrerende direktør
Mobil: 2363 2941
E-mail: bni@lederne.dk