Chefer fra helvede skal ud af vagten

I disse uger kører DR2 en udsendelsesrække om ”chefer fra helvede”, hvor tv-kanalen sætter fokus på en række konkrete tilfælde med chefer, som decideret nedbryder eller chikanerer medarbejdere. Det er langt uden for skiven i forhold til den gode og kompetente ledelse, som vi arbejder for i Lederne. Og sådanne chefer skal de øvre ledere i en virksomhed straks gribe hårdt og konsekvent ind overfor. Hvis man viger uden om, tager man ikke sit ansvar på sig som topchef.

29. september 2019

Af Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten søndag d. 29. september

I de seneste år er der heldigvis kommet langt mere fokus på betydningen af god ledelse. Og det er min klare oplevelse, at langt de fleste ledere er dygtige og respekterede. Det bekræftes også af den seneste undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor de danske lønmodtagere i gennemsnit vurderer ”ledelseskvaliteten” til at være 3,4 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste ledelseskvalitet. Et tal, der i øvrigt har ligget på det samme stabile og høje niveau, siden man begyndte at måle i 2012. Og danske ledelsesforskere tegner generelt et billede af, at Danmark internationalt set er rigtig godt kørende, når det kommer til ledelse. Gode menneskelige egenskaber vejer også tungt, når ledere på danske virksomheder selv skal sætte ord på, hvad der kendetegner en god leder.

Det er en gammel sandhed, at man aldrig skal forfremme en dygtig medarbejder til leder, blot fordi hun er dygtig. Risikoen er, at man på den måde mister sin bedste medarbejder og samtidig kan få en rigtig dårlig leder.

Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef i Lederne

Et vigtigt fundament for at sikre god ledelse er en grundig proces, når en virksomhed rekrutterer ledere. Det er en gammel sandhed, at man aldrig skal forfremme en dygtig medarbejder til leder, blot fordi hun er dygtig. Risikoen, at man på den måde mister sin bedste medarbejder og samtidig kan få en rigtig dårlig leder. Derudover er det vigtigt med tydelige krav til lederne, og at virksomheden sikrer udvikling af lederne. Den succesfulde arbejdsplads og den dygtige leder er konstant opmærksom på lederudvikling. Og det er vores klare oplevelse i Lederne, at de danske ledere gør meget for at blive endnu bedre. Vi har blandt andet oplevet en stigning i efterspørgslen efter kurser og forløb i vores KompetenceCenter de seneste år både fra unge ledere og de mere erfarne.

LÆS OGSÅ: Lederne skal have mere viden om handicappede

God ledelse skaber resultater i form af vækst, innovation og velfærd. Det gælder både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Det gør dårlig ledelse og dårlige ledere ikke – de ødelægger og bryder ned. Dygtige ledere sikrer, at medarbejderne på alle niveauer i virksomheden spiller hinanden gode, og de bidrager positivt til både at sikre produktivitet, kvalitet, arbejdsglæde og trivsel. Virksomheder og deres succes eksisterer kun i kraft af de mennesker, der er i dem. Men det betyder ikke, at den gode leders fremmeste mål er at være populær hos medarbejderne. Som leder har man nemlig en forpligtelse over for arbejdsgiveren til loyalt og målrettet at føre mål og beslutninger ud i livet.

Derfor vil der ofte være ansatte på en arbejdsplads, som ikke er store tilhængere af lederen og de beslutninger, som bliver taget. Det er jo lederens opgave at få medarbejderne til at præstere på en måde, så virksomheden/organisationen når dens resultater. Og her er lederen nogle gange nødt til at opstille mål og krav til medarbejderne, som de ansatte ikke nødvendigvis er enige i eller bryder sig om. Det vigtige er, at lederen sætter klare mål og rammer og kommunikerer dem tydeligt til medarbejderne. Det indebærer også, at lederen fortæller medarbejderne, hvis de ikke lever op til kravene og hjælper med at udvikle dem i den rigtige retning. Samtidig er det vigtigt at huske, at en relation mellem leder og medarbejder også er en menneskelig relation som alle andre, og her vil der altid være nogle, som ikke har god kemi. Og derfor kan det i sidste ende være bedst for begge parter, at deres veje skilles.