Mit Lederne

Debat

Børnehavebarnet som fremtidens teknologiske frontløber

20. juni 2018

KLUMME AF DIREKTØR VIBEKE SKYTTE I BERLINGSKE OG PÅ BUSINESS.DK: For et par uger siden var jeg til en større familiefest, hvor der blandt andre også var en del mindreårige børn med. Hen på aftenen var der uro blandt ungerne, og forældrene valgte at sætte dem på rad og række med hver sin iPad. 

Det var skønt at se børn i alderen fra to til seks-syv år sidde stille og koncentreret med hvert sit spil og høre høj latter fra de børn, som bare nøjedes med at kigge med.

 

Løsningen med iPads fungerede således fint, og der kom ro på, men det afstedkom også en del diskussioner blandt de øvrige gæster, især fra den ældre generation. Kunne man ikke i stedet kigge i et par bøger, eller måske kunne én af de voksne have taget ungerne med på legepladsen? Hvorfor er det altid, at vi hele tiden skal se børn kigge ned i skærmen på en mobil eller tablet, var der én af de ældre, som spurgte?

Det er vigtigt for samfundet og for arbejdspladserne, at vi har medarbejdere, der er i stand til at håndtere og er rustet til den teknologiske udvikling, og derfor bliver vi også nødt til at acceptere, at ”uddannelse” starter tidligere end for år tilbage

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Aftenens hændelse fik mig at tænke tilbage på min egen barndom. Kom der noget nyt legetøj på markedet, kunne mine forældre altid berette, hvad de som børn havde leget, og hvad de måtte ”nøjes” med. Og det var lidt den sammen diskussion, der udspandt sig denne aften: Hvorfor er det nu nødvendigt, at alle børn i dag skal have ”en elektronisk dims”?

 

Jeg kan godt forstå den ældre generations tankegang. Det må alt andet lige være sundere med frisk luft på legepladsen og nærvær med legekammerater, men der er også en anden siden af ”en elektronisk dims”, nemlig den, at vi som samfund ikke kan klare os, hvis vi ikke har de rette kompetencer. Lige præcis derfor er det vigtig, at børn i dag starter tidligt med at beherske de teknologiske færdigheder, og fakta er da også, at mange børn allerede i en tidlig alder har kompetencer til at surfe rundt mellem spil, leg og læring på mobile enheder.

 

LÆS OGSÅ: Skab de bedste rammer for din ferie

 

Det er vigtigt for samfundet og for arbejdspladserne, at vi har medarbejdere, der er i stand til at håndtere og er rustet til den teknologiske udvikling, og derfor bliver vi også nødt til at acceptere, at ”uddannelse” starter tidligere end for år tilbage. I den forbindelse er der al mulig god grund til at bakke op om og byde velkommen til regningens nye Teknologipagt, som blev lanceret i april i år.

 

Danmark og danske virksomheder efterspørger i stigende grad ansatte, der har tekniske og digitale færdigheder. For at matche denne efterspørgsel har regeringen igangsat en Teknologipagt, som skal spore flere danskere ind på tekniske og digitale uddannelser, efteruddannelser og job. Teknologipagten er et samarbejde mellem regeringen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer – heriblandt Lederne.

 

Som leder mærker jeg selv tydeligt, at der er forskel på den yngre generation af medarbejdere, som i disse år kommer ind på arbejdsmarkedet, sammenlignet med dem, der er 20, 30 og 40 år ældre. De nye på arbejdsmarkedet er generelt mere modige og nysgerrige på teknologien, fordi de har haft teknologiske løsninger i deres hænder helt fra deres tidlige barndom, og mange af dem har aldrig oplevet andet. Netop derfor skal vi hele tiden sørge for at bakke op omkring den teknologiske udvikling i stedet for at begrænse, og det kan Teknologipagten være medvirkende til.

 

LÆS OGSÅ: Klart ja til overenskomstresultatet ved OK18

 

Udvikling er vigtigt, men vi må selvfølgelig heller ikke glemme, at der skal der være fokus på brug af mobile enheder for børn, hvilket jeg også tror er et opmærksomhedspunkt for de fleste forældre. Vi har hverken brug for børn – eller for den sags skyld voksne – der mangler sociale kompetencer, fordi de har brugt størsteparten af deres liv med en mobiltelefon eller iPad mellem hænderne. Forældrene har ansvaret for den rette dosering – men vi skal ikke undervurdere, at den rigtig brug og dosering kan give børnene rigtig gode job- og karrieremuligheder senere i livet

 

Det barn, der i dag som tre-årig sidder og surfer på sin iPad, kan meget vel være fremtidens teknologiske frontløber, netop fordi hun eller han fik muligheden tidligt i livet.

Forrige uges klumme af Vibeke Skytte

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte

Klummen er bragt i Berlingske den 20. juni 2018, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen HR & Administration