Bedre til at mestre livet

Berlingskes leder den 30. juli satte fokus på det paradoks, at flere i disse år føler sig stressede samtidig med, at danskerne gennemsnitligt arbejder færre timer end nogensinde før.

Af Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef i Lederne.

30. juli 2019

Derfor er forklaringen på den stigende stress ikke, at danskerne generelt arbejder for meget. Stress kan skyldes mange forhold, fx sygdom, ledighed, høje krav og forventninger og dårlig balance mellem familie og arbejdsliv.

Det er afgørende, at vi alle bliver bedre til at »mestre livet« sådan, at vi kan træffe de nødvendige valg og ikke mindst fravalg både i arbejds-, familie- og fritidslivet.

Arbejdsmiljøchef i Lederne Lars Andersen

Mange vil også have en arbejdstid, som bliver stadigt mere og mere fleksibel. Det opfatter mange af os som en stor fordel og en mulighed for at skabe balance mellem et aktivt arbejds- og familieliv. Fleksibilitet stresser ikke i sig selv. Men ubalancerne og mistrivsel kan opstå, når det fleksible arbejde bliver grænseløst og flydende.

Vi får aldrig koblet helt af og stresser over ikke at kunne leve op til egne og andres forventninger til jobbet, familien og fritidslivet. Men det bør heller ikke være hovedforklaringen på, at danskerne føler sig mere stressede. OECD har faktisk kåret Danmark som det land, der har fundet den allerbedste balance mellem arbejde og privatliv.

Men danskernes stigende følelse af stress skal tages meget alvorligt, og vi skal alle lægge os alvorligt i selen for at få vendt den udvikling. Det gode spørgsmål er naturligvis, hvem der skal handle og hvordan. Her spiller lederne på arbejdspladserne en vigtig rolle, og vi kan glæde os over, at hele 96 procent af Ledernes medlemmer i en rundspørge svarer, at håndtering af stress er en vigtig ledelsesmæssig opgave.

Ledernes fokus på trivsel er en af grundene til, at danskere i beskæftigelse er en af de samfundsgrupper, der er mindst stressede.

LÆS OGSÅ: Husk endelig at tage godt imod de unge ferieafløsere

Det er afgørende, at vi alle bliver bedre til at »mestre livet« sådan, at vi kan træffe de nødvendige valg og ikke mindst fravalg både i arbejds-, familie- og fritidslivet. Derfor ønsker vi i Lederne, at »livsmestring« bliver et obligatorisk tema både i grundskolen og på alle ungdomsuddannelser.

Lederne har ikke patent på, hvordan vi forebygger stress på de danske arbejdspladser. Men vi er bevidst om, at ledere i samarbejde med deres medarbejdere spiller en vigtig rolle. Arbejdet er ikke altid en del af problemet, men samarbejdet på arbejdspladsen er altid en del af løsningen.

Kontaktoplysninger

Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk