Barsel til mænd er et skridt på vej mod verdensmålene

Verdensmålene handler også om ligestilling mellem kønnene herhjemme, blandt andet, når der skal træffes beslutninger i direktioner og bestyrelser. Og her halter Danmark bagud.

25. september 2020

Af Mette Skak-Nielsen, chefkonsulent i Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Altinget 25. september 2020.

I Danmark er der stadig mange flere mænd end kvinder på ledelsesgangene, og udviklingen rykker sig kun langsomt. Det på trods af, at alle verdens lande med vedtagelsen af FNs 17 verdensmål har besluttet, at kønsbalancen på arbejdsmarkedet skal være mere ligelig og bæredygtig.

Verdensmålene blev vedtaget for præcis fem år siden, og et af dem, ”Ligestilling mellem kønnene”, handler blandt andet om kvinder i ledelse.

På det område står det ikke for godt til herhjemme. På direktionsgangene og i bestyrelserne i Danmark udgør kvinder henholdsvis 19 procent og 15 procent. Billedet er stort set uændret siden 2015, viser en ny rapport fra 2030-Panelet, som er et rådgivende organ for Folketinget.  En anden opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at kun 22 procent af lederne i den private sektor er kvinder, og også denne andel har været uændret siden 2015.

Derfor er vi nødt til at puste mere liv i ligestillingen. Det kræver handling fra politisk side. Politikerne skal først og fremmest bane vejen for, at far tager mere barsel end i dag, da det vil øge kvinders muligheder for at gøre karriere og gå ledervejen.

Derfor bør reglerne for barsel ændres, sådan at en større del af barslen er øremærket den nybagte far. Det vil ændre det nuværende mønster, hvor kvinder tager langt størstedelen af barselsorloven.

I et lille land som Danmark er det afgørende, at vi udnytter talentmassen så godt som muligt. Og det gør Danmark desværre slet ikke i dag, når så lille en andel af ledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer er kvinder. Derfor skal vi sikre rammerne for en mere bæredygtig udvikling og sætte retning mod verdensmålene.

Kontaktoplysninger

msk
Mette Skak-Nielsen
Chefkonsulent
Mobil: 2399 3138
E-mail: mek@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk