Bæredygtighed og digitalisering skal tænkes sammen

Bæredygtighed og digitalisering er to af de allervigtigste temaer blandt ledere over hele verden netop nu. Men de skal ikke tænkes hver for sig. Den digitale udvikling rummer nemlig mange muligheder for nye og smarte bæredygtige løsninger.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende Direktør i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten og på Finans.dk.

Lad mig først og fremmest slå fast med syvtommersøm: Ledelse er en del af løsningen på verdens udfordringer og spiller dermed også en vigtig rolle for at nå i mål med FN’s verdensmål. Ledere og virksomheder skal tage ansvar og vise en ambitiøs vej. Verdensmålene bør være ledetråde for enhver ledelse, og heldigvis viser en rundspørge til Ledernes medlemmer, at knap syv ud af ti ledere allerede i dag arbejder med et eller flere af FN’s verdensmål.

Sandheden er jo, at den hastige teknologiske udvikling åbner for en lang række nye og smarte løsninger, som kan medvirke til skabe en mere bæredygtig verden

Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende Direktør i Lederne

Et andet helt afgørende tema for ledere i alle brancher i disse år er digitalisering. Udviklingen af nye – og i nogle tilfælde meget avancerede – teknologiske løsninger er for rigtig mange virksomheder en helt afgørende forudsætning for fremtidig succes. Det har der været stor – og meget berettiget – fokus på både i erhvervslivet, den offentlige debat og på den politiske scene. Blandt andet nedsatte den tidligere regering både Disruptionrådet, holdt digitalt topmøde og udformede en strategi for Danmarks digitale vækst.

Verdensmålene og digitalisering er hver for sig lysende vigtige temaer både for ledere og politikere, og det er der heldigvis stor opmærksomhed om. MEN jeg savner i den grad koblingen mellem de to temaer. Sandheden er jo, at den hastige teknologiske udvikling åbner for en lang række nye og smarte løsninger, som kan medvirke til skabe en mere bæredygtig verden. Og omvendt kan kampen for at nå verdensmålene tvinge os til at tænke i nye teknologiske løsninger, som også giver andre konkurrencemæssige fordele for virksomhederne.

LÆS OGSÅ: Ledere skal tænke verdensmål ind i forretningen

Derfor skal bæredygtighed og kampen for at opfylde FN’s verdensmål knyttes tæt til digitalisering og vice versa. Politisk er det derfor også for uambitiøst, at den kobling slet ikke er lavet i Danmarks officielle handlingsplan for at nå verdensmålene. Og det er på den anden side lige så ærgerligt, at verdensmålene ikke er nævnt med et eneste ord i strategien for Danmarks digitale vækst.

Derfor håber jeg, at den nye regering og det nyvalgte folketing ikke blot vil fastholde ambitiøse mål og forventninger til, at Danmark skal være frontløber på at komme i mål med verdensmålene. Det bør også blive en del af den digitale vækststrategi og for den sags skyld alle andre politiske strategier i Danmark, hvis vi skal nå i mål. Lederne og erhvervslivet er klar til at spille med.

Ganske ligesom opfyldelsen af verdensmålene bør blive en del af kerneforretningen og strategien i virksomhederne, bør det også blive en del af ”kerneforretningen” i Danmark. Og her spiller koblingen til digitaliseringsindsatsen en helt afgørende rolle. Derfor er det bekymrende, at digitalisering – modsat bæredygtighed – slet ikke fyldte noget i forståelsespapiret, der var grundlaget for den nye regering. Men lad os håbe, at det blot var en smutter.

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.