Mit Lederne

Bæredygtig ledelse er et spørgsmål om overlevelse

Bæredygtig ledelse er et spørgsmål om overlevelse

Nye krav om klimaregnskaber, diversitet og måltal vælter ind over nutidens ledere, og viden og ledelseskompetencer kan gøre forskellen mellem liv og død for virksomheder og organisationer - og mennesker og planeten.

17. juni 2022

- Af Camillia Engelshardt, direktør for ledelse i Lederne, og Jackie Stenson, director of practice ved DTU Executive Education & co-programdirektør på master i bæredygtig ledelse. Bragt i Jyllands-Posten og på Finans.dk 16. og 17. juni 2022. 

Taler du ESG? Har du styr på din Scope 3? Og er du klar til EU-taksonomien? Har man som leder mistet overblikket, forstår vi det godt. Men der er ingen vej udenom, hvis man vil lykkes i dag og i fremtiden.

Bæredygtighed er blevet forudsætningen for at skabe en konkurrencedygtig forretning på tværs af brancher og sektorer. Lederne skal, ligesom ved al anden forandring, gå forrest og udstikke strategien samt skabe fælles fodslag om den bæredygtige transformation.

Friske tal afslører imidlertid, at det ikke er helt ligetil. I en undersøgelse, som det faglige fællesskab Lederne står bag, svarer 41 procent af lederne, at de kun i mindre grad eller slet ikke oplever, at virksomheden de arbejder i, tilbyder relevante og konkrete værktøjer, sparring, viden og kurser, som klæder dem på til at praktisere bæredygtig ledelse.

Samtidig angiver 63 procent af de adspurgte, at deres virksomhed i høj grad – eller meget høj grad – møder stigende forventninger til at tage ansvar som bæredygtig virksomhed i forhold til virksomhedens strategier, værdier og politikker.

Virksomhederne står altså med et voksende problem på hånden, hvor krav og forventninger slet ikke imødegås af tilsvarende kompetenceudvikling og vidensløft blandt dem, der skal hjælpe de tårnhøje klimaambitioner på vej. Det er et stort problem for virksomhederne og for vores samfund generelt, som er dybt afhængige af klimakompetente ledere for at nå målet om at reducere Danmarks udledninger med 70 procent i 2030.

Der er tale om et enormt krydspres og et kapløb med tiden. Svaret på udfordringen bør være bedre uddannelse af ledere og bæredygtighedsansvarlige. Det er på høje tid, at virksomhederne klæder nøglepersoner på med praksisnær viden og kompetencer funderet i forskning og erfaringer fra fagpersoner fra den øverste hylde.

Heldigvis er interessen og opmærksomheden voksende. Det mærker vi både hos Lederne og på DTU, hvor vi ser stor interesse for vores nye Master i Bæredygtig Ledelse, der lanceres til august og kombinerer DTU’s akademiske tyngde og forskningsmiljø med Ledernes viden og praktiske erfaring med ledelse og danske ledere.

Livslang læring er et must, og samtidig er det altafgørende at indgå samarbejder og partnerskaber, der ansporer til nytænkning og transparens. 

Camilla Engelshardt
Direktør for Ledelse i Lederne

Nødvendig nytænkning
I dag har 74 procent af lederne i undersøgelsen ikke deltaget i kurser eller uddannelsesforløb med fokus på bæredygtig ledelse. Det tal skal ændres markant, for omstillingen skal speedes op frem mod 2030, og alt for mange er simpelthen ikke dygtige nok på området i dag.

Over de kommende år vil danske ledere blive mødt af flere og flere udfordringer i form af krav, lovgivning og virksomhedens egne målsætninger og forpligtelser. De fleste større danske virksomheder har allerede opsat ambitiøse mål for det kommende årti, men uden at vide, hvordan de skal krydse målstregen.

Her er ledere med de rette kompetencer centrale, fordi det er dem, der kan sikre, at organisationen foretager de rette investeringer og træffer beslutninger, som viser vejen. Kort sagt, skal klima og bæredygtighed ind i kernen af ledelse, og det kræver ikke bare nye kompetencer – men også et nyt mindset.

Livslang læring er et must, og samtidig er det altafgørende at indgå samarbejder og partnerskaber, der ansporer til nytænkning og transparens.

Hos DTU og Lederne glæder vi os til at møde fremtidens bæredygtige ledere i et miljø præget af fordybelse og praktisk læring, hvor deltagerne får et holistisk syn på bæredygtighed og bliver klædt på til at kunne træffe informerede, videnstunge beslutninger og implementere løsninger, der fremmer den bæredygtige omstilling i organisationer.

Uddannelse i det hele taget er nøglen til, at vi kommer i mål med den bæredygtige rejse i erhvervslivet såvel som samfund. Det er ledere, der udstikker den grønne retning og sikrer den omstilling, som gør virksomheden og samfundet levedygtigt nu og i fremtiden.

Læs mere om masteruddannelsen i Sustainable Leadership, som Lederne og DTU står bag

Pressekontakt

Jackie og Camilla

Jackie Stenson og Camilla Engelshardt

Camilla Engelshardt
Direktør for Ledelse
Mobil: 32833440
E-mail: cae@lho.dk

Jackie Stenson
Director of Practice
Mobil: 50395151
E-mail: jevst@dtu.dk