Babyskridt for barsel

Der er stadig lang vej igen på ligestillingsområdet, når det gælder fordelingen af barsel mellem forældrene.

30. april 2023

- Af Nanna Simone Jensen, Ligestillingspolitisk chefkonsulent (bragt i Politiken, den 1. maj 2023)

For nylig kunne man læse nyheden om, at fædre generelt holder længere barselsorlov - og at de fra 2015 til 2021 havde øget deres dage på orlov fra 36 til 44 dage. 

Det lyder jo som en god nyhed, og særligt på ligestillingsområdet trænger vi i dén grad til dem. Men i tallene i nyheden – baseret på tal fra Danmarks Statistik - er der udelukkende taget udgangspunkt i de fædre, som faktisk holder barselsorlov. Og normalt når emnet diskuteres, tages der udgangspunkt i alle fædre – altså også dem, der ikke holder barselsorlov. Det trækker selvfølgelig antallet af fædres afholdte barselsorlovsdage ned, når man tager alle fædre med.

De nye tal er knap så progressive, desværre. For familier, hvor begge er berettigede til barselsorlov, er fædrenes barselsorlov stort set stagneret med 35,3 dages orlov for årgang 2020 til 35,6 dages orlov for årgang 2021.

Kigger man tilbage til 2015 afholdt fædre i gennemsnit 29,7 dages barselsorlov. Så konklusionen er desværre, at udviklingen snegler sig afsted.

De nyeste tal inkluderer selvsagt ikke de børn, som er født fra den 2. august 2022, hvor de nye barselsregler trådte i kraft med 11 ugers øremærkning til begge forældre. Men tallene og udviklingen sætter en tyk streg under vigtigheden af de nye barselsregler, hvis man - som Lederne - ønsker en mere ligelig fordeling af barselsorloven. Vi har en vigtig opgave at løse. De nye regler skal følges til dørs, og vi skal sikre, at vi opnår de ønskede effekter af reglerne: nemlig at styrke kvinders løn- og karriereudvikling sikre kønsdiversitet på ledelsesgangene og i bestyrelser og sidst men ikke mindst; mænds muligheder for at tilbringe tid med det lille barn.