Argumenterne for tidlig pension stritter i alle retninger

Debatten om sammenhæng mellem levetid, nedslidning og bidrag til samfundet viser tydeligt, at der kan argumenteres i snart sagt alle retninger, når det gælder retten til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

11. september 2020

- Af Berit Toft Fihl, politisk chef i Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Jyllands-Posten fredag den 11. oktober 2020.

Den socialdemokratiske regering vil indføre tidlig tilbagetrækning for “Arne” og hans ligestillede, fordi man finder, at han repræsenterer en gruppe, som i særlig grad har fortjent særlig opmærksomhed, fordi de pågældende har været længe på arbejdsmarkedet. 

Rigtig mange har påpeget, at der ikke er nogen statistisk sammenhæng mellem nedslidning og mange år på arbejdsmarkedet og behovet for tidlig pension. Når regeringen presses på sammenhængen mellem nedslidning og anciennitet på arbejdsmarkedet fremhæves i stedet, at de pågældende har bidraget i flere år til samfundet og derfor fortjener tidligere tilbagetrækning.

Regeringens argumenter er senest imødegået af tænketanken KRAKA, som fremhæver, at højtuddannede bidrager væsentligt mere til samfundsøkonomien end de grupper, som regeringen vil favorisere. Og derfor kunne der argumenteres for særlige rettigheder til de højtuddannede.

Hvis restlevetiden er et afgørende argument, hvorfor skal mænd så ikke tidligere på pension end kvinderne. Mændene har i gennemsnit fire år mindre med børnebørnene end kvinderne, efter pensionsalderen indtræder.

Berit Toft Fihl, politisk chef i Ledernes Hovedorganisation.

Et særligt argument, som også ofte fremføres fra regeringen, er, at de grupper, som Arne repræsenterer, har kortere restlevetid ved pensionsalderens indtræden end andre, og derfor bør de have tidligere pensionsrettigheder.

Her kunne man forsigtigt spørge, at hvis restlevetiden er et afgørende argument, hvorfor skal mænd så ikke tidligere på pension end kvinderne. Mændene har i gennemsnit fire år mindre med børnebørnene end kvinderne, efter pensionsalderen indtræder.

Argumenterne om restlevetid, bidrag til samfundskagen og nedslidning stritter i alle retninger. Derfor bør der være den samme ret til aldersbetinget folkepension for alle. Men samtidig skal alle også have de samme rettigheder til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hvis helbredet svigter.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk