Arbejdspladserne skal hjælpe medarbejderne mere i kampen mod kiloene

Hvis en medarbejder er svært overvægtig, kan det have konsekvenser for medarbejderens arbejdsevne og performance – og derfor har virksomhederne interesse i at hjælpe medarbejderne i kampen mod kiloene.

31. december 2020

- Af Signe Tønnesen, chefkonsulent i Lederne. Bragt i Politiken den 31. december 2020.

De seneste år har flere og flere danskere fået for mange kilo på sidebenene. Derfor er det heller ikke overraskende, at hver sjette leder i en undersøgelse fra Lederne svarer, at de har fået flere overvægtige medarbejdere inden for de seneste to år.

I Lederne følger vi udviklingen med en vis bekymring, for overvægt kan have andre konsekvenser end de helbredsmæssige. Overvægt kan have indflydelse på den enkeltes indsats og evne til at udføre arbejdet, ligesom det også kan have betydning for sygefraværet og tilknytningen til arbejdspladsen på længere sigt; særligt i jobs med høje fysiske krav.

Det er her vigtigt at understrege, at det ikke er lederens opgave at håndhæve bestemte skønhedsidealer, BMI eller kondital, så længe den indsats, medarbejderne yder på jobbet er tilfredsstillende. 

Når overvægten begynder at få konsekvenser for arbejdsindsatsen og sygefraværet, så har lederen en forpligtelse i forhold til at tale med sine ansatte. Ikke om deres vægt, men om et for højt sygefravær, dalende performance eller faldende motivation og engagement.

Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne.

Men når overvægten begynder at få konsekvenser for arbejdsindsatsen og sygefraværet, så har lederen en forpligtelse i forhold til at tale med sine ansatte. Ikke om deres vægt, men om et for højt sygefravær, dalende performance eller faldende motivation og engagement.

En situation som der, uanset årsagen, skal rettes op på, inden den udvikler sig til langtidssygefravær eller at medarbejderen ikke længere kan løse centrale opgaver.

Det er medarbejderens eget ansvar at anvise løsninger, når det handler om udfordringer i privatlivet, såsom overvægt. Men som leder har man en unik mulighed for – i samarbejde med medarbejderen – at finde nogle løsninger, der kan understøtte medarbejderens indsats for et bedre helbred. 

Det kan fx være ved tilpasse arbejdet i en periode efter medarbejderens behov og tilbyde helbredssikringer, der sikrer behandling. Ønsker man at forebygge dårligt helbred og overvægt, kan man også tilbyde forskellige sundhedsfremmende ordninger og sund kantinemad; alt sammen ting der kan hjælpe medarbejderen med at gøre en indsats for sit helbred, herunder at tabe sig.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk