Arbejdsmiljøfolk skal omfavne robotter og ny teknologi som deres venner

Robotter og ny teknologi kan bidrage til at skabe et bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø og dermed være med til at danne grundlaget for fremtidens bæredygtige arbejdsliv.

18. juli 2020

oekonomi_ledelse_digitalisering

Af Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne. Bragt i en række lokalaviser hos Sjællandske Medier og på sn.dk den 18.-19. juni 2020.

Danmark er et af de mest teknologibegejstrede lande i verden og vi er i Europa førende i forhold til digitalisering på alle områder i samfundet.

Det er blandt andet grunden til, at så mange – da COVID-19 brød ud – oplevede en relativt gnidningsfri overgang til hjemmearbejde. For selvom mange virksomheder frygtede, at hjemmearbejdet ville koste dyrt på bundlinjen, så oplevede mange, hvordan de teknologiske muligheder i stedet tilbød gode løsninger, der skabte grundlag for et mere fleksibelt og bæredygtigt arbejdsliv – til gavn for både arbejdspladsen og medarbejderne.

Den læring skal vi tage med os, når vi møder fremtidens teknologi. For vi skal alle blive bedre til at bruge teknologi i det hele taget – og ikke kun når vi rammes af kriser. For nye teknologier, såsom robotter og automatisering af arbejdsprocesser, kan være med til at løse mange problemer i arbejdsmiljøet og samtidig bidrage til at øge produktiviteten og konkurrencekraften samt skabe nye forretningsområder og nye job.

Vi skal bruge den teknologiske udvikling til at sikre et bæredygtigt arbejdsliv med bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø for alle.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne

Derfor er det vigtigt, at vi i arbejdsmiljøarbejdet helt konsekvent opfatter robotter og teknologi som vores venner og allierede, og det er vigtigt, at vi arbejdsmiljøfolk ikke tøver, når vi møder ny teknologi eller står over for digitalisering på arbejdspladsen.

Brug teknologien til at sikre et bæredygtigt arbejdsliv
Vi skal selvfølgelig ikke være blinde for, at ny teknologi ville betyde, at job ændrer sig eller helt forsvinder. Nogle vil mister deres job, men her skal gennem opkvalificering og omskoling hjælpe dem videre til et arbejdsliv, hvor de med nye kvalifikationer vil opnå større jobsikkerhed.

Altså skal vi bruge den teknologiske udvikling til at sikre et bæredygtigt arbejdsliv med bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø for alle, hvilket også kan reducere antallet af danskere, der bliver slidte på jobbet.

Vi ved, at stadig flere virksomheder i dag bruger digitale kræfter på at indfrie FN’s verdensmål, herunder fx til at sikre godt arbejdsmiljø og trivsel, men vi skal være dygtigere til at tænke digitalisering som en løftestang til verdensmålene og tænke i nye teknologiske løsninger, som skaber arbejdsmiljø- og konkurrencemæssige fordele for virksomhederne. Det giver god mening – både i et forretningshenseende og som en del af den bæredygtige omstilling.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk