Arbejdet mod sexchikane skal begynde allerede i grundskolen

Forebyggelse og håndtering af sexchikane skal starte tidligt, så børn og unge allerede i skoletiden undgår at opbygge dårlige vaner og uhensigtsmæssig opførsel, som de tager med videre på arbejdspladsen senere i livet.

10. februar 2021

- Af Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne. Bragt i A4 den 10. februar. 

Gode vaner starter tidligt. Det gælder også i forhold til sexchikane. Der er ingen tvivl om, at ledelsen og den enkelte arbejdsplads kan og skal arbejde aktivt for at forebygge og håndtere sexchikane. Men der er også brug for et proaktivt fokus på indsatsen mod sexchikane, inden man træder ud på arbejdsmarkedet.

Børn og unge skal allerede fra en tidlig alder oparbejde gode vaner og hensigtsmæssig opførsel, inden de bliver morgendagens medarbejdere.

Vi er ikke færdige med at tale om sexchikane

I dette års Uge Sex-kampagne af Sex og Samfund er der fokus på at gøre op med kønsstereotyper og forskelsbehandling under sloganet ’Lige køn leger bedst’.

Det er en kampagne, Lederne hilser mere end velkommen. For er der noget, som metoo-bølgen i 2020 lærte os alle, så er det, at vi ikke er i mål. Hverken hvad angår sexchikane eller sexisme på danske arbejdspladser.

Kampen mod sexchikane skal ikke kun ske ude på arbejdspladsen. Den skal ske i hele samfundet og den skal begynde tidligt.

Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne.

Derfor er det godt, at dette års Uge Sex-kampagne sætter fokus på sexisme. Både fordi sexisme ikke skal finde sted, men også fordi det uden tvivl er en forløber til sexchikane.

Men at børn og unge skal tale om sexisme, betyder ikke, at vi så er færdige med at tale om forebyggelse af sexchikane.

Derfor vil Lederne gerne bruge uge 6 som anledning til at komme med en opfordring om, at man allerede i skoletiden får et større fokus på at klæde børn og unge på til at forebygge sexchikane og krænkede adfærd. De skal klædes på til at sige fra og de skal vide, hvad man konkret kan gøre i situationer, hvor egne eller andres grænser overtrædes.

Det kan man med fordel kickstarte ved Uge Sex – eksempelvis ved næste års kampagne – men generelt set er én uge om året er for lidt.

Det skal være nemmere at tale om sexchikane

Alle de ting vi taler højt om i uge 6 – hvad end det er sexchikane eller sexisme – skal leve videre resten af skoleåret. Derfor mener vi, at det i forhold til sexchikane er vigtigt, at både den ønskede og uønskede adfærd beskrives og efterleves i skolens trivselspolitik eller anti-mobbepolitik.

Det fokus skal samtidig bæres videre til ungdomsuddannelserne, som bør forpligte sig til at have ordensregler om sexchikane og krænkede adfærd.

Samtidig skal emnet også være nemmere at gå til for både lærere og elever. Hos Lederne har vi netop lanceret et nyt digitalt kursus i forebyggelse og håndtering af sexchikane målrettet alle ledere, som er konkret og nemt at gå til.

Et lignende online forløb – selvfølgelig tilpasset elevernes alder – foreslår Lederne, at man bruger i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Sex og Samfund samt andre organisationer har igennem årene udviklet en del godt materiale. Nu skal sikre os, at det faktisk bliver brugt.

Kampen mod sexchikane skal ikke kun ske ude på arbejdspladsen. Den skal ske i hele samfundet og den skal begynde tidligt.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk