Mit Lederne

Ansatte der rammes af CO2-afgift skal hjælpes videre af grøn omstillingsfond

Ansatte der rammes af CO2-afgift skal hjælpes videre af grøn omstillingsfond

For at afbøde de negative konsekvenser af en CO2-afgift bør politikerne oprette Danmarks Grønne Omstillingsfond med det formål at omskole og opkvalificere medarbejdere og ledere inden for de brancher og områder, der vil blive hårdest ramt. 

23. februar 2022

Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef og Niklas Praefke, cheføkonom, Ledernes Hovedorganisation

 

Den grønne omstilling vil få konsekvenser for hele samfundet, og i erhvervslivet vil visse brancher og geografiske områder komme under stort pres.

 

Regeringens ekspertgruppe er netop kommet med anbefalinger til et CO2-afgiftsssytem. Den mest indgribende model, som ekspertgruppen anbefaler, indebærer, at alle virksomheder uden for kvotesektoren pålægges en CO2-afgift på 750 kr. pr. ton i 2030.

 

Ifølge ekspertgruppen vil det betyde, at 4.000 job vil forsvinde i løbet af fire-fem år. Det tal kan dog vise sig at blive højere. En central præmis for anbefalingerne er nemlig, at landbruget lykkes med at reducere sektorens udledning med fire-seks mio. ton CO2, som aftalt i landbrugsaftalen. Udfordringen er, at en stor del af reduktionerne i landbrugsaftalen skal findes via endnu ukendte løsninger og teknologier. Hvis ikke det sker, kan politikerne blive nødt til at forhøje CO2-afgiften, så flere job end de 4.000 bliver berørt.

 

Opkvalificering mod følgerne CO2-afgift
Det vil især kunne mærkes i Vestdanmark blandt ansatte med lav uddannelse. Omvendt vil den grønne omstilling skabe nye job, der kan opveje store dele af jobtabet. Desværre er de nye job ikke lige til at overtage for dem, der risikerer at miste jobbet som følge af en ny CO2-afgift. De nye job ligger nemlig i andre sektorer, eksempelvis i fremstillingssektoren og særligt i medicinalindustrien.

 

For at afbøde de negative konsekvenser af en CO2-afgift bør politikerne derfor oprette Danmarks Grønne Omstillingsfond. Fondens formål skal være at omskole og opkvalificere medarbejdere og ledere inden for de brancher og områder, der vil blive hårdest ramt af CO2-afgiften.

Hvis mennesker mister deres job og ikke kan se oplagte muligheder for at skabe sig en ny fremtid, vil de - helt forståeligt – tøve med at bakke op om den grønne omstilling. Det skal vi undgå

 

Hurtig afklaring vigtig

Hvis vi omvendt håndterer følgerne af den grønne omstilling rigtigt, kan landets virksomheder være godt tjent med, at vi får en ensartet CO2-afgift som afløser for det nuværende afgiftssystem, der er både uensartet og ikke målrettet mod CO2-reduktion.

 

Jo hurtigere, politikerne melder ud om, hvordan CO2-afgiften udformes, jo nemmere bliver det for lederne at navigere efter. I dag holder mange ledere igen med grønne investeringer, fordi de ikke ved, hvad fremtiden bringer. Det er ikke holdbart. Lederne har brug for klarhed.