Adskil service- og håndværkerfradrag i boligjobordningen

Den seneste tid har boligjobordningen været i modvind. Ordningen er for dyr og understøtter en branche, som i forvejen bulderkoger, lyder det. Men diskussion er for unuanceret og handler hovedsagligt kun om det ene af fradragene – nemlig håndværkerfradrag, mener Ledernes politiske konsulent.

12. september 2021

- Af Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten den 12. september 2021.

I disse dage bliver der diskuteret på livet løs blandt politikere, organisationer og forskere om, hvorvidt den nuværende boligjobordning skal overleve ved finanslovsforhandlingerne i efteråret.

Blandt regeringens støttepartier og en række fagforbund lyder det, at ordningen skal sløjfes, fordi der går skattekroner til håndværksprojekter, som alligevel vil blive lavet og at byggebranchen i dag mange steder er overophedet, og derfor ikke længere har brug for støtten.

Men det er her, at diskussionen går af sporet. For snakken om boligjobordningen går næsten udelukkende på håndværkerfradraget. Det er problematisk. Dels fordi flertallet, nemlig 64 procent af dem, som bruger boligjobordningen faktisk gør brug af servicefradraget i ordningen, mens der tilsvarende kun er 49 procent af dem, som bruger ordningen, der bruger håndværkerfradraget, og dels fordi, at man samtidig glemmer alle de fordele, der ligger i servicefradraget, som blev benyttet af godt 308.000 danskere i 2019.

Derfor mener vi hos Lederne, at der er behov for at adskille de to fradrag og tage separate diskussioner om henholdsvis behovet for håndværkerfradraget og servicefradraget.

Ønsker vi som samfund at understøtte FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene, herunder bl.a. kvinders mulighed for at gøre karriere og blive ledere, så gør vi os selv en gevaldig bjørnetjeneste ved at fjerne muligheden for at få fradrag til hjælp i hjemmet.

Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne.

Servicefradraget kan være med til at understøtte ligestilling

Vi ved fra utallige undersøgelser, at kvinderne stadig ligger flest timer i hjemmet. Det gælder både blandt kvindelige lønmodtagere og kvindelige ledere.

Ønsker vi som samfund at understøtte FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene, herunder bl.a. kvinders mulighed for at gøre karriere og blive ledere, så gør vi os selv en gevaldig bjørnetjeneste ved at fjerne muligheden for at få fradrag til hjælp i hjemmet.

Det kommer nemlig særligt kvinders karriere til gode, at det er muligt at få fradrag for fx rengøring, tøjvask og børnepasning – fordi kvinderne ellers er dem, som primært står med de opgaver derhjemme. Gør vi det mere tilgængeligt at købe sig til hjælp i hjemmet, hjælper vi altså kvinderne med at få det praktiske ud af karriereligning – til gavn for flere kvinder i ledelse og færre kvinder i deltidsbeskæftigelse, som stadig er over 30 procent.

Samtidig kommer aflastningen i hjemmet også særligt de travle børnefamilier til gode, hvor begge forældre arbejder fuldtid og gerne vil have hjælp til det praktiske, så de i stedet kan få mest mulig tid med hinanden og mere balance i familie- og arbejdslivet.

Ordningen bliver brugt af alle indkomstgrupper og vil således ramme bredt, hvis man sløjfer servicefradraget.

Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne.

Samtidig kommer aflastningen i hjemmet også særligt de travle børnefamilier til gode, hvor begge forældre arbejder fuldtid og gerne vil have hjælp til det praktiske, så de i stedet kan få mest mulig tid med hinanden og mere balance i familie- og arbejdslivet.

Her har kritikken lydt, at det primært er de i forvejen privilegerede familier, der gør brug af boligjobordningen, fordi andelen af højtlønnede, der bruger fradragsmulighederne er større end andelen af lavtlønnede, der bruger ordningen.

Men det er sandhed med modifikationer; for gruppen af højtlønnede er også markant mindre end gruppen med en mellem eller lav indkomst. I Skatteministeriets egne beregninger var der således 48.000 med en indkomst over 700.000, der brugte boligjobordningen i 2019. Til sammenligning var der 145.000 med indkomst mellem 200-350.000 eller 75.000 med indkomst under 200.000, som brugte ordningen samme år til enten service- eller håndværksydelser.

Antager vi nu, at samtlige af de 48.000 højtlønnede gjorde brug af servicefradraget i 2019, efterlader det stadig en restgruppe på 260.000 personer med en indkomst under 700.000, der købte sig til serviceydelser i hjemmet. Kort sagt: Ordningen bliver brugt af alle indkomstgrupper og vil således ramme bredt, hvis man sløjfer servicefradraget.

Fjerner man muligheden for, at familier – og ikke mindst kvinder – med en lavere eller middelindkomst kan gøre brug af ordningen, fjerner man altså samtidig de gode effekter, som ordningen kan føre med sig, herunder mere balance for travle børnefamilier og bedre karrieremuligheder for kvinderne. 

Endeligt gør fradraget det også mere økonomisk attraktivt at købe sig til hvidt frem for sort arbejde, og kan dermed også være med til at minimere mængden af sort arbejde, som vi har set det ske i Sverige, hvor man har en lignende ordning – endda med en større fradragsmuligheder.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk