Værdi af lederuddannelse 2.del

Målet med denne undersøgelse er at måle på værdien og udbyttet af de Akademi- og Diplomuddannelsen i ledelse og at kunne vise lederuddannelsernes anvendelighed i lederjobbet. Samtidig giver resultaterne også mulighed for at se, om udbyttet af uddannelserne svarer til deltagernes forventninger.

01. maj 2007

Deltagerne på de to uddannelser er blandt andet blevet spurgt om, hvilket udbytte de har fået af uddannelsen inden for en række centrale ledelsesdiscipliner.

Undersøgelse konkluderer , at det står værst til med konflikthåndtering. 89 procent af deltagerne havde på forhånd forventninger om at blive dygtigere, men efter uddannelsens afslutning kunne 25 procent af deltagerne svare, at de i høj grad var blevet bedre.

Også inden for ledelsesdisciplinerne mål- og resultatstyring samt projektledelse er der betydelige misforhold. Der ligger altså tilsyneladende en opgave for uddannelsesinstitutionerne i enten at tilrettelægge indholdet af uddannelserne, så de i højere grad svarer til kursisternes forventninger, eller også at gøre en indsats for at sikre en bedre forventningsafstemning.

Se hele undersøgelsen (pdf)