Værdi af lederuddannelse 1. del

Målet med undersøgelsen er at måle på værdien og udbyttet af de to lederuddannelser Akademiuddannelsen i ledelse og Diplomuddannelsen i ledelse og vise lederuddannelsernes anvendelighed i lederjobbet.

11. januar 2005

Undersøgelsen består af tre faser, hvor denne rapport omfatter målinger i første fase. Her er foretaget målinger blandt deltagere, der er startet på en af de to lederuddannelser. Rapporten giver et billede af, hvilke motiver, der er for at begynde på en lederuddannelse, hvilke forventninger deltagerne har og hvad deres ambitioner er. Endvidere indeholder rapporten også en række karakteristika for deltagerne.

Se hele undersøgelsen (pdf)