Stor forskel på frafald erhvervsskolerne imellem

Knap hver anden elev på erhvervsskolerne falder fra uddannelsen. Hvis erhvervsskolerne kunne sænke det gennemsnitlige frafald til niveauet på de 10 bedste skoler, ville godt 16.000 færre droppe ud på landsplan hvert år, viser en analyse fra Lederne baseret på tal fra Undervisningsministeriet.

På landets 10 bedste erhvervsskoler er frafaldet 17 procent, mens det på landsplan ligger på 47 procent. Det viser de nyeste tal, der er fra 2016.

 

- Vi kan se ud fra tallene, at nogle skoler har knækket koden til at sænke frafaldet. Det bør de øvrige skoler tage ved lære af. Dels fordi de unge alt for let får en skæv start på voksenlivet, hvis de må droppe ud af en uddannelse. Dels fordi samfundet har stærkt brug for de faglærtes kunnen, siger Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne.

 

Hun henviser til en prognose fra Danmarks Vækstråd, der viser, at manglen på faglærte vil vokse de kommende år. I 2025 vil der ifølge prognoserne mangle op til 85.000 faglærte.

 

 

Forskelle skyldes ikke kun elevernes baggrund

Der er stor forskel på de enkelte skolers frafald. På de allerbedste skoler er frafaldet kun 10-15 pct., mens det er over 80 pct. på andre skoler, jf. figur 1.

 

De store forskelle kan kun til dels forklares med forskellene i skolernes elevgrundlag, forstået som elevernes socioøkonomiske baggrund i form af grundskolekarakter, køn, alder mv.

 

F.eks. har Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern et væsentligt lavere frafald, end man skulle forvente ud fra elevsammensætningen, mens TEC omvendt har et væsentligt højere frafald end forventet, jf. figur 2.

 

- De skoler, der har højt frafald, står med et vigtigt ansvar for at motivere og hjælpe de unge til at gennemføre uddannelsen. Vi ved, at frafaldet er lavest på de skoler, hvor ledelsen har fokus på problemet. Derfor vil vi opfordre ledelsen på skoler med højt frafald til at arbejde målrettet på at bringe frafaldet ned, siger Christina Laugesen

Hun henviser blandt andet til en undersøgelse lavet af professor Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet om betydningen af ledelse på erhvervsskolerne for frafald.

Af undersøgelsen fremgår det, at når lederen er klar i sin prioritering af at mindske frafaldet fra uddannelserne, så påvirker det lærerne til også at fokusere på frafald.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl

Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

henrik bach mortensen

Direktør i Lederne
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

HBMO17_høj