Samspil mellem læring på skole og i virksomheden 2003

Det er undersøgelsens formål at kortlægge og analysere samspillet mellem læring på skolen og i virksomheden ved deltagelse på uddannelsen: Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU). Undersøgelsen skal danne grundlag for at udarbejde en metode, der på en enkelt måde inddrager deltagernes læringsformer i tilrettelæggelse af AMU-læringsforløb for ledere.

01. december 2003

Resultatet fra analysen viser, at deltagerne på GLU i høj grad oplever et stor udbytte af uddannelsen, også når de evaluerer uddannelsen i op til 3 år efter uddannelsens afslutning. En typisk deltager på GLU har flere års ledererfaring, næsten halvdelen har et personaleansvar for mere end 11 medarbejdere, og de kommer både fra private og offentlige virksomheder, selv om de private virksomheder er en smule i overtal.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at læring ofte sker i et samspil med andre. Det har en betydning, at deltagerne organisatorisk er i tæt kontakt med medarbejdere, kollegaer og nærmeste chef, idet sparring også fremhæves som et vigtigt værktøj i læringsprocessen.

Se hele undersøgelsen (pdf)