Praktikpladser

Undersøgelsen belyser blandt andet lederes og særligt betroede medarbejderes generelle vurdering af de lærlinge/elever, respondenterne har eller har haft i praktik inden for de seneste to år, og deres vurdering af samarbejdet med skolen i forbindelse med praktikforløb.

06. juni 2016

Respondenterne har desuden svaret på, om højere økonomisk kompensation til virksomheder, der ansætter lærlinge/elever i praktik, kan medvirke til at flere, der er i gang med en erhvervsuddannelse, kan komme i praktik som lærling/elev på deres virksomhed/arbejdsplads.

Se hele undersøgelsen her