Netværk er i høj kurs hos ledere

Flere og flere ledere bruger netværk som lederudvikling. Det viser Ledernes nye undersøgelse af brugen af lederuddannelse, hvor deltagelse i eksterne og interne netværk er steget markant i forhold til tidligere undersøgelser. Lederne sætter nu en række nye ledernetværk i søen.

31. januar 2019

- Jeg kan sagtens forstå, at ledernetværk bliver mere og mere populære. Man kan lære utrolig meget som leder ved at netværke med andre ledere. I et netværk får du et frirum, hvor du fortroligt kan få sparring på dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Og der er meget viden at hente, når ledere deler viden og løsningsforslag på tværs af brancher.

Sådan siger Krister Ekstrøm, direktør i Ledernes KompetenceCenter. En ny undersøgelse, som analysebureauet YouGov har gennemført blandt 2.808 af Ledernes medlemmer, viser netop, at deltagelse i netværk er blevet mere og mere udbredt blandt ledere i de seneste år. 29 procent af lederne har deltaget i eksterne netværk som lederudvikling i løbet af de seneste to år, mens 20 procent har deltaget i interne netværk. Dermed er det de lederudviklingsaktiviteter, som har oplevet den største fremgang siden en tilsvarende undersøgelse fire år tidligere.

LÆS OGSÅ: Reduktion af sygefravær kan skaffe mange hænder til kommuner | Leder-Analysen

Vælg det rigtige netværk

Ledernes KompetenceCenter imødekommer nu den store interesse for ledernetværk ved at lancere en række nye netværk. De retter sig blandt andet mod offentlige ledere, ledere i en økonomifunktion, erfarne ledere og ikke mindst nye ledere. Tallene fra den nye lederundersøgelse viser, at de nye, yngre ledere er dem, som er mindst tilbøjelige til at opsøge lederudviklende forløb, og derfor kan netværk være et rigtig godt tilbud til dem.

- Nye ledere føler ofte, at de har rigeligt at gøre med at håndtere selve jobbet og den nye lederrolle, og derfor udskyder de en egentlig lederuddannelse. Det kan være forståeligt nok, men vi ved også, at nogle af de nye ledere får en så svær start i lederjobbet, at de mister lysten, og det er jo ærgerligt at miste ledertalenter på den måde. Derfor kan det være en rigtig god løsning med et netværk, hvor de både kan sparre med andre nye ledere og samtidig kan få rådgivning fra en professionel ledelsesrådgiver, siger Krister Ekstrøm.

Han fremhæver også, at lederne bør være grundige med researchen, når de vælger ledernetværk. Det er vigtigt at vælge det rigtige ledernetværk, som kan bidrage med ny inspiration, sparring og relationer, som skaber værdi.

Hvilke af nedenstående lederudviklingsaktiviteter har du deltaget i inden for de seneste to år? Mulighed for flere svar.

  2018 2014 Udvikling i % 2014-2018
Eksterne konferencer/seminarer/temadage  44  39 13
Interne konferencer/seminarer/temadage  43  35 23
Påtaget mig nye opgaver  33 32 4
Eksterne netværk/erfa-grupper  29  22
30
Korte interne kurser (under 6 dage)  24  25 -5
Korte eksterne kurser (under 6 dage)  23  22 2
Interne netværk/erfa-grupper  20 13 48
En personlig coach  14 12 18
Selvstudium via internettet/bøger  13 12 14
E-learning  12 10 19
Længere eksterne kursusforløb (6 dage eller derover)  9 -1
Diplomuddannelsen i ledelse (hele uddannelsen eller dele heraf) 7 7 -1
Længere interne kursusforløb (6 dage eller derover)   5 15
En mentor  6 5 21
Akademiuddannelsen i ledelse (hele uddannelsen eller dele heraf)  5 4 19
Den Grundlæggende Lederuddannelse  3 4 -14
MBA/Master (med hovedvægt på ledelse)  2 2 9
Andet  3 36
Ingen  16  20 -21

 

Kilde: YouGov for Lederne. Undersøgelse blandt 2.808 medlemmer af Lederne i perioden 29. august-7. september 2018. En tilsvarende undersøgelse er gennemført i 2014.

LÆS HELE LEDERANALYSEN HER

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk