Lederudvikling

Mere end hver femte leder har ikke gennemført en lederuddannelse, viser en undersøgelse fra Lederne.

20. april 2015

Undersøgelsen belyser blandt andet

  • Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse de har gennemført
  • Hvilke lederudviklingsaktiviteter de har deltaget i inden for de seneste to år
  • Hvad der har haft indflydelse på den lederudvikling, de har deltaget i
  • Effekten af den lederudvikling de har deltaget i
  • Hvilke kompetencer de forventer at skulle udvikle det kommende år, og hvilken form for lederudvikling de forventer at deltage i
  • Respondenternes mest effektive læringsformer
  • Hvad der er vigtigt for dem i deres valg af lederudvikling 

Se hele undersøgelsen (pdf)