Frafaldet på bacheloruddannelserne løber løbsk

På fem år er frafaldet på bachelorniveau steget fra 29 procent til 36 procent, viser den seneste opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det kalder på handling nu og her, lyder det fra Ledernes uddannelsespolitiske chefkonsulent.

24. august 2020

Om kort tid starter mange nye forventningsfulde studerende på landets otte universiteter. Men følger dette års studerende tidligere års trend, vil mange af dem inden for ganske kort tid falde fra igen for enten at skifte studie, holde sabbatår eller helt stoppe med at studere.

Siden 2014 er antallet af studerende, der falder fra deres studie i løbet af bacheloren, steget fra 29 procent til 36 procent i 2018. Det viser den seneste opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Overordnet set er det tre ud af ti studerende, som falder fra, på tværs af alle de videregående uddannelser.

Tallene bekymrer Ledernes uddannelsespolitiske chefkonsulent, Christina Laugesen. Hun mener, de sender et klart signal om, at der kræves handling nu og her:

- Frafaldet har store omkostninger. Både for den enkelte, for universiteterne og for samfundet, og derfor bør vi dykke nærmere ned i, hvilke indsatser, der virker i forhold til at mindske frafald. Det er blandt andet vigtigt, at universiteterne i højere grad begynder at arbejde med data, så de kan identificere, hvilke studerende der har den største risiko for at falde fra og mindske frafald gennem målrettede indsatser, siger hun.

bachelorfrafald_1

Ved hjælp af data har universiteterne mulighed for at analysere hvert enkelt uddannelseshold og finde ud af, hvor risikoen for frafald er størst og bruge den viden til at målrette indsatser mod studentergrupper på de enkelte studier, forklarer Ledernes uddannelsespolitiske chefkonsulent.

Det kan handle om at se på parametre såsom andelen af studerende på holdet, der kommer fra ikke-boglige hjem, andelen, der har valgt uddannelsen som 2. prioritet eller andelen, der pendler langt, men også på de studerendes adfærd, når de starter på studierne.

Højt frafald på de tekniske og naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Selvom frafaldet varierer fra universitet til universitet og fra fakultet til fakultet, er den samlede tendens, at frafald er et stigende og vedholdende problem.

Ser man eksempelvis nærmere på det tekniske og naturvidenskabelige område, som mange af de af erhvervslivet efterspurgte STEM-uddannelser ligger under, så er der – med undtagelse af Danmarks Tekniske Universitet – sket en stigning i frafaldet alle steder fra 2014 til 2019.

bachelorfrafald_2

Derfor er der behov for, at universiteterne tager et grundigt kig på, hvordan de tilrettelægger de forskellige uddannelser, mener Ledernes uddannelsespolitiske chefkonsulent:

- Den mest udbredte forklaring på frafald på universiteterne er, at uddannelserne er for teoretiske og for lidt fokuserede. Derfor er der brug for at tænke nyt i tilrettelæggelsen af bacheloruddannelserne, så de studerende langt tidligere får indsigt i det faglige felt, som de gerne vil uddanne sig til – fx gennem virksomhedssamarbejde eller korte praktikperioder, siger Christina Laugesen.

Selvom det er urealistisk, at frafaldet kan nedbringes til nul, så skal der en bred vifte af indsatser til, hvis den opadgående og bekostelige frafaldstendens skal vendes. Derfor var Lederne tidligere i år ude med et politisk udspil til, hvordan man mindsker frafaldet på de videregående uddannelser. 

- I udspillet anbefaler vi, at der kommer mere fokus på karrierevejledning både før og under studiestart. Det kan blandt andet ske ved, at man styrker studievejledningen mod jobfunktioner og fagligt indhold, indføre optagelsessamtaler og test på de bacheloruddannelser med det højeste frafald og ved at bygge bro mellem uddannelse og fremtidig karriere tidligt i uddannelsen gennem obligatoriske praktik- eller samarbejdsforløb med virksomheder, siger Christina Laugesen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk