Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse

Mange oplever at uddannelsen har haft en positiv betydning for det videre karriereforløb, og tre ud af fire har fået styrket deres lyst til fortsat efter- og videreuddannelse særligt inden for ledelse, viser en undersøgelse fra Lederne.

02. august 2010

Evalueringen viser at den grundlæggende lederuddannelse er en succes.

Deltagerne er særdeles tilfredse med uddannelsesforløbet, og de oplever at de kan anvende det de har lært i deres daglige virke som ledere.

Mange oplever at uddannelsen har haft en positiv betydning for det videre karriereforløb, og tre ud af fire har fået styrket deres lyst til fortsat efter- og videreuddannelse særligt inden for ledelse.

Se hele undersøgelsen (pdf)