Evaluering af Akademiuddannelsen i Ledelse

Uddannelsens praksisorientering er uddannelsens absolut stærkeste ’varemærke’, viser en undersøgelse fra Lederne.

03. november 2008

AU i ledelse har eksisteret siden januar 2003 og havde i 2007 på landsplan knap 4.000 deltagere fordelt på uddannelsens fagmoduler.

Formålet med denne rapport er at undersøge, om uddannelsen imødekommer ledelsessegmentets udfordringer eller om – og i givet fald på hvilke områder ‐, der kan være behov for at videreudvikle AU i Ledelse.

Se hele undersøgelsen (pdf)