Efteruddannelse - Lederes kendskab til uddannelsesinstitutionerne som udbydere af lederuddannelse

Mellem 31 og 36 procent af lederne svarer, at de i høj eller i meget høj grad kender universiteter/handelshøjskoler, erhvervsakademier og erhvervsskoler, som udbydere af lederuddannelse og lederudvikling. Færrest – 19 procent – svarer, at de kender professionshøjskoler som udbydere af lederuddannelse og lederudvikling.

13. juni 2016

Undersøgelsen belyser blandt andet

  • lederes kendskab til universiteter/handelshøjskoler, professionshøjskoler, erhvervsakademier og erhvervsskoler, som udbydere af lederuddannelse og lederudvikling

  • deres vurdering af, i hvilken grad deres medarbejdere tager ansvar for egen efteruddannelse og kompetenceudvikling

  • lederes kendskab til videre-/efteruddannelsesmulighederne for deres medarbejdere

Læs hele undersøgelsen her