Rapport: Behovsafdækning på ledelsesområdet

Digitaliseringen har stor betydning for ledernes arbejdsfelt og kompetencebehov. Det viser en undersøgelse udarbejdet af EY, på vegne af Lederne, DI, DE, HK & KL.

13. november 2019

Undersøgelsen giver et dybdegående indblik i en række førstelinjelederes oplevelse af digitaliseringen. Rapporten kommer med 14 anbefalinger til, hvordan AMU-lederkurser kan udvikles, så de modsvarer frontlinjeledernes forandrede kompetencebehov. Det handler fx om, at styrke ledernes teknologiske nysgerrighed og styrke deres evne til kritisk at anvende de øgede mængder af data, som digitaliseringen tilvejebringer. Rapportens generelle analyser af digitaliseringens betydning for ledelse, har også relevans for ledere uden for AMU-målgruppen.

Kontaktoplysninger

Christina
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chefkonsulent
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk