Seniorer redder beskæftigelsen i Danmark

Over 80.000 flere personer over 60 år arbejdede i 2017 end i 2008. Det viser ny analyse fra Lederne. Seniorernes stigende arbejdsiver er den eneste grund til, at den samlede beskæftigelse holdt status quo i perioden. Stigningen er eksplosiv blandt de +70 årige, hvor næsten dobbelt så mange nu er i job.

20. april 2019

Det danske samfund kan i den grad takke seniorerne for, at vi har kunnet holde beskæftigelsen status quo fra 2008 til 2017. Det skyldes nemlig ene og alene, at hele 82.235 flere borgere over 60 år fortsat arbejder. Der er i samme periode blevet næsten 60.000 færre beskæftigede under 60 år. Det viser en analyse fra Lederne på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik. Alene for personer over 70 år er antallet i job næsten fordoblet fra 31.254 i 2008 til 59.414 i 2017.

Vi er i Lederne helt enige i, at reelt nedslidte skal kunne forlade arbejdsmarkedet nemmere og hurtigere, end det er tilfældet i dag. Førtidspensionssystemet fungerer ikke i dag, og ordningen med seniorførtidspension er ikke udbredt nok. Begge ordninger skal forbedres, men fortsat bygge på en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsevne.

Direktør i Lederne Henrik Bach Mortensen

Hvis man kigger på udviklingen i andelen af beskæftigede i hver enkelt aldersgruppe, står det også lysende klart, at seniorerne er lyspunktet i den historie. I samtlige aldersgrupper under 60 år var andelen af beskæftigede lavere i 2017 end i 2008. Derimod steg den markant for de 60-64 årige, hvor 59,5 procent stadig arbejdede i 2017 mod kun 45,3 i 2008. Og beskæftigelsen steg også markant for de 65-69 årige og de over 70-årige i samme periode.

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne og medlem af regeringens seniortænketank, glæder sig over, at seniorerne i den grad er blevet mere aktive på arbejdsmarkedet.

- Det er en rigtig succeshistorie, at beskæftigelsen blandt seniorerne er øget så markant i de senere år. Opsvinget i dansk erhvervsliv ville være stoppet for længst, hvis ikke seniorerne havde beholdt arbejdshandskerne på, siger Henrik Bach Mortensen.

Udviklingen skal fortsætte

Ledernes direktør tror og håber, at endnu flere seniorer har lyst til at blive hængende længere på arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er ganske enkelt nødvendigt for at kunne rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til alle sektorer.

- Vi ser heldigvis en udvikling, hvor flere og flere føler, at de har både lysten og helbredet til at fortsætte i jobbet. Samtidig håber jeg selvfølgelig, at vi i seniortænketanken kan komme med forslag, der kan gøre det endnu mere attraktivt for seniorerne at arbejde. Men omvendt er vi jo dybt afhængige af, at Folketinget ikke indfører tiltag, som peger i den gale retning, siger Henrik Bach Mortensen.

Han henviser til de tanker om tidlig folkepension, som Socialdemokratiet har fremsat, og som efter al sandsynlighed vil betyde, at også en del raske og rørige mennesker vil forlade arbejdsmarkedet nogle år før folkepensionsalderen.

- Vi er i Lederne helt enige i, at reelt nedslidte skal kunne forlade arbejdsmarkedet nemmere og hurtigere, end det er tilfældet i dag. Førtidspensionssystemet fungerer ikke i dag, og ordningen med seniorførtidspension er ikke udbredt nok. Begge ordninger skal forbedres, men fortsat bygge på en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsevne. Det giver ikke mening at udpege særlige faggrupper, som skal have ret til folkepension før andre, siger Henrik Bach Mortensen.

LÆS OGSÅ: Rekordmange seniorer får førtidspension

Antal beskæftigede i Danmark 2008-2017

 

2008

2017

Udvikling

Udvikling i %

Fra 16 år og derover

2.783.219

2.806.389

+ 23.170

+ 0,8

Fra 60 år og derover

253.223

335.458

+ 82.235

+ 32,5

Fra 65 år og derover

81.988

132.269

+ 50.281

+ 61,3

Fra 70 år og derover

31.254

59.414

+ 28.160

+ 90,1

Kilde: Lederne på baggrund af Danmarks Statistik, statistikkerne RAS 200, 201 og 202. De opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november hvert år. Man regnes som beskæftiget, hvis man har arbejdet mindst én time den pågældende uge, og støttet beskæftigelse indgår også.

 

Andel i beskæftigelse fordelt på aldersgrupper 2008-2017 (%)

Alder

2008

2017

Alle fra 16 år og derover

62,8

59,1

16-19

59,3

51,3

20-24

71,3

62,8

25-29

77,8

70,3

30-34

83,8

77,5

35-39

85,5

81,5

40-44

85,5

83,3

45-49

84,4

83,1

50-54

82,3

81,5

55-59

78,8

78,5

60-64

45,3

59,5

65-69

18,2

22,5

70+

5,3

7,5

Kilde: Lederne på baggrund af Danmarks Statistik, statistikkerne RAS 200, 201 og 202. De opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november hvert år. Man regnes som beskæftiget, hvis man har arbejdet mindst én time den pågældende uge, og støttet beskæftigelse indgår også.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk