Seniorer får nye job som aldrig før

Det bliver mere og mere almindeligt, at ældre lønmodtagere skifter job. Nye tal viser, at personer over 60 år er den aldersgruppe, hvor antallet af jobskift er steget mest de seneste fem år. Lederne glæder sig over udviklingen, hvor seniorer ikke bare bliver i deres hidtidige job, men stadig søger nye muligheder, og arbejdsgiverne er klar til at ansætte dem.

26. oktober 2019

Hele 19.980 personer over 60 år fandt nyt job i første halvår 2019. Det er en stigning på hele 40 procent i forhold til samme periode i 2014, og dermed er det den aldersgruppe, hvor jobomsætningen relativt er steget absolut mest i perioden. Til sammenligning steg det samlede antal jobskift kun med 11 procent. Det viser en ny analyse fra Lederne på baggrund af de seneste tal fra jobindsats.dk.

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne og medlem af regeringens seniortænketank, kalder tendensen meget positiv og bemærkelsesværdig.

- De nye tal er endnu et bevis på en meget glædelig udvikling i kulturen på det danske arbejdsmarked, hvor seniorerne bliver en mere og mere skattet arbejdskraft. Flere bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere, og de bliver ikke bare i deres hidtidige job. De søger også nye udfordringer, siger Henrik Bach Mortensen.

Det viser jo meget godt, at nysgerrighed og lyst til nye udfordringer ikke kender nogen alder. 

Henrik Bach Mortensen, Direktør i Lederne

Ledere hyrer gerne seniorer

Også målt på andelen af det samlede antal jobskift på det danske arbejdsmarked udgør seniorerne en stigende andel. I første halvår 2014 udgjorde jobskift for personer over 60 år 3,8 procent af alle jobskift på det danske arbejdsmarked, mens det i det første halvdel af 2019 udgjorde 4,8 procent.

Henrik Bach Mortensen glæder sig over, at tallene jo også dækker over, at der er rigtig mange arbejdsgivere, som ansætter en ny medarbejder over 60 år:

- Vi hører stadig ind i mellem historier om, at det er svært for seniorer at finde nyt job, og at arbejdsgiverne foretrækker yngre kandidater. Det kan jeg ikke udelukke, at nogle gør. Men tallene viser jo i hvert fald, at rigtig mange ledere gerne ansætter nye folk over 60 år. Og fra vores medlemmer i Lederne hører vi også ofte, at de erfarne medarbejdere er en skattet ressource, som kan komme med masser af nye, gode idéer, selv om de er oppe i årene.

Henrik Bach Mortensen hæfter sig ved, at lederne ikke blot ansætter langt flere nye folk over 60 år end tidligere, men også gør meget for at fastholde dem, de allerede har. Beskæftigelsestallene viser, at der er langt flere beskæftigede seniorer end tidligere – også blandt folk, som har nået folkepensionsalderen.


De allerældste skifter også job

Den allerstørste procentuelle stigning for jobskift er i øvrigt sket for de +70 årige, hvor antallet af jobskift steg med hele 62 procent fra 2014 til 2019. 1.819 personer over 70 år fik nyt job i første halvår 2019 mod 1.122 i samme periode i 2014.

- Det viser jo meget godt, at nysgerrighed og lyst til nye udfordringer ikke kender nogen alder. Og i en situation, hvor mange dele af erhvervslivet har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, er det helt afgørende, at vi bliver endnu bedre til at bruge de mange ressourcer, som seniorerne på arbejdsmarkedet har, siger Henrik Bach Mortensen.

Han håber, at han og de øvrige medlemmer af Seniortænketanken i løbet af de kommende måneder kan komme med en række gode anbefalinger, som kan gøre det endnu mere attraktivt for seniorerne at blive længere på arbejdsmarkedet – uanset om det er i deres hidtidige job eller et helt nyt.

Antal jobskift 2014-2019

Alder

Første halvår 2014

Første halvår 2019

Udvikling 2014-2019 i %

18-24

85.118

95.425

+12

25-29

58.136

70.212

+21

30-34

44.940

51.639

+15

35-39

41.832

41.316

-1

40-44

39.123

38.702

-1

45-49

37.434

35.653

-5

50-54

30.032

34.006

+13

55-59

22.555

26.011

+15

60+ *

14.224

19.980

+40

70+

1.122

1.819

+62

Alle

373.394

412.944

+11

* Inkluderer aldersgruppen over 70 år.

Kilde: Lederne på baggrund af tal fra jobindsats.dk, STAR’s databank for beskæftigelsesområdet. Ansættelser i job med økonomisk støtte fra det offentlige indgår ikke i tallene.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk