Seniorer er i høj kurs hos lederne

Der er dobbelt så mange ledere, som har bedre erfaringer med medarbejdere over 60 år, end som foretrækker yngre medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse blandt Ledernes medlemmer. Resultatet bekræfter direktør Henrik Bach Mortensens opfattelse af, at seniorer er en skattet arbejdskraft på de danske arbejdspladser.

18. februar 2020

Medarbejdere over 60 år er en bedre arbejdskraft end yngre medarbejdere. Det er den generelle erfaring blandt 13 procent af de danske ledere. Under halvdelen (seks procent) mener omvendt, at yngre medarbejdere er bedre end dem over 60. Det store flertal på over tre ud af fire ledere mener ikke, at der generelt er forskel på kvaliteten af de ældre og de yngre medarbejderes arbejdskraft. Det viser en ny undersøgelse blandt hele 12.762 medlemmer af Lederne.

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne og medlem af regeringens tidligere seniortænketank, mener, at undersøgelsen rammer en solid pæl gennem myten om, at danske ledere bevidst skulle fravælge seniorer.

Det er en stor succeshistorie, hvordan seniorernes beskæftigelse er steget de senere år, og vi kunne slet ikke have fastholdt det økonomiske opsving, hvis det ikke var for seniorernes store bidrag

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne

- På det seneste har der været en del debat om, at ældre ledige kommer i klemme, fordi de har sværere ved at få nyt job end yngre ledige. Men denne undersøgelse viser i hvert fald, at danske ledere gerne vil seniorerne. Der er intet som helst, der tyder på, at de generelt fravælges. Tværtimod er der jo over dobbelt så mange ledere, som faktisk siger, at de har bedre erfaringer med ansatte over 60 år end med yngre ansatte, siger Henrik Bach Mortensen.

Mange gør indsats for at fastholde seniorer
Næsten en tredjedel af lederne i undersøgelsen siger også, at deres virksomhed gør en særlig indsats for at fastholde nuværende medarbejdere over 60 år. Henrik Bach Mortensen peger også på, at antallet af ansatte over 60 år på det danske arbejdsmarked nærmest er eksploderet i de senere år. I 2018 var der næsten 100.000 flere +60-årige end 10 år tidligere. Det svarer til en stigning på hele 39 procent. Og den procentvise stigning i beskæftigelsen er endnu højere for de +65- og +70-årige.

LÆS OGSÅ: Seniorer får nye job som aldrig før

- Seniorerne er en skattet arbejdskraft på rigtig mange danske arbejdspladser og blandt langt de fleste ledere. Det er en stor succeshistorie, hvordan seniorernes beskæftigelse er steget de senere år, og vi kunne slet ikke have fastholdt det økonomiske opsving, hvis det ikke var for seniorernes store bidrag, siger Henrik Bach Mortensen.

Jobcentre skal optrappe seniorindsats
Ledighedstallene fra Danmarks Statistik viser, at de 60-65 årige har markant lavere ledighed end de 25-39 årige og kun 0,7 procentpoint højere ledighed end de 40-59 årige. Henrik Bach Mortensen anerkender dog, at nogle ledige over 60 år kan have sværere ved at finde job end yngre ledige, men han mener udelukkende, det skyldes den kortere tidshorisont til pensionering, som i nogle tilfælde kan stille dem dårligere i konkurrencen med yngre.

- Det er rigtig ærgerligt, at en gruppe seniorer går ledige så længe, at de mister retten til dagpenge. Derfor mener Lederne, at jobcentrene bør optrappe deres indsats over for seniorer. Tallene viser desværre, at forsikrede ledige over 60 år i dag aktiveres mindre end yngre, og det er stærkt problematisk, fordi vi samtidig ved, at den tidlige indsats og aktivering i private virksomheder har god effekt for seniorerne, siger Henrik Bach Mortensen.

Han opfordrer derfor Folketinget til at skele til anbefalingerne fra Seniortænketanken, som blandt andet pegede på, at seniorer bør have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med mere fokus på at komme i ordinære job via jobtræning og praktik i virksomheder.


Hvad er din generelle erfaring med medarbejdere over 60 år? (%)

De er en bedre arbejdskraft end yngre medarbejdere  13 
De er en lige så god arbejdskraft som yngre medarbejdere  77 
De er en dårligere arbejdskraft end yngre medarbejdere 
Ved ikke 

 

 Kilde: Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 12.762 medlemmer af Lederne. Gennemført i perioden 19. november-3. december 2019.


Gør din virksomhed en særlig indsats for at fastholde medarbejdere over 60 år? (%)

Ja  32 
Nej 52 
Ved ikke  17 


Kilde: Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 12.762 medlemmer af Lederne. Gennemført i perioden 19. november-3. december 2019.


Ledighed fordelt på aldersgrupper, november 2019 (%)

Alder Ledige 
16-24  1,8 
25-29  7,0 
30-39  4,9 
40-49  3,0 
50-59  3,0 
60-65  3,7 

Kilde: Danmarks Statistik.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk