Vil ledere være selvstændige?

Undersøgelsen viser, at mange ledere overvejer et andet arbejdsliv som selvstændige. Dermed er der et godt vækstgrundlag blandt ledere til, at de kan bidrage til regeringens mål om flere nye virksomheder i Danmark. Over 40 pct. af alle lederne har det i deres karriereovervejelser.

17. september 2007

Undersøgelsen belyser blandt andet, at køn har en betydelig indflydelse på, om du vil være selvstændig. Hele 64 pct. af kvinderne svarer kategorisk "nej" til spørgsmålet, om de overvejer at blive selvstændig mod 55 pct. af mændene. Yderligere er der dobbelt så høj en andel mænd, der har konkrete planer om at blive selvstændige.

Det viser sig tydeligt, at mange ledere vurderer, at Danmark ikke tilbyder verdens bedste vilkår og vækstbetingelser for nystartede selvstændige i dag. Implikationen må derfor være, at rammevilkår og -betingelser bør forbedres yderligere, hvis regeringens mål om flere iværksættere og nye virksomheder skal nås.

Analysen understøtter tidligere resultater fra Ledernes Hovedorganisation, som viser, at ledere er positive over for nyere udviklingsværktøjer som f.eks. netværk og mentoring. Således er der ca. 70 pct. i alt, som angiver, at de "helt sikkert" eller "muligvis" vil deltage i netværk for nystartede selvstændige eller med andre, der går med planer om at etablere egen virksomhed.

Se hele undersøgelsen (pdf)