Usikkerhed er de unge lederes største fjende

Mange unge ledere er meget usikre i starten af deres lederkarriere, viser undersøgelse fra Lederne. Det er en problematik, som topledelsen skal være opmærksom på – men de unge skal også lære, at ledelse handler om at turde at navigere i usikkerhed, lyder budskabet fra Ledernes teamchef og ledelsesrådgiver.

01. februar 2021

Tæt på hver anden unge leder føler sig usikker på deres rolle i starten af deres lederkarriere. Det viser en undersøgelse, som Lederne har gennemført blandt 1.011 ledere i alderen 18-35 år.

I undersøgelsen er det samtidig være tredje leder, der svarer, at vedkommende oplevede, at rollen som leder var uklar, at de var konfliktsky i den første tid og generelt var nervøse for, hvordan det skulle gå. Endeligt oplevede hver mere end hver femte at føle sig alene.

Ifølge teamchef og ledelsesrådgiver i Lederne, Michael Uhrenholt, er der ikke noget usædvanligt ved de unge lederes oplevelser, fordi ledelse grundlæggende er usikkert:

- Som leder skal man turde sætte retningen og tage beslutninger for andre. Nogle gange på et stærkt datagrundlag og nogle gange på en mavefornemmelse. Man skal trives med, at tingene ikke er givet af sig selv. Man kan ikke få klarhed over alt lige fra starten. Noget kommet med alderen og gennem erfaringer, man skaber sig over tid. Derfor skal man kunne lede med og navigere i usikkerheden, siger Michael Uhrenholt, der er teamchef og ledelsesrådgiver i Lederne.

Michael Uhrenholt mener imidlertid også, at virksomheden og den øvre ledelse har et ansvar for at hjælpe de unge ledere til at hvile og blive mere sikre i lederrollen.

- Den usikkerhed og de udfordringer, man oplever som ny leder, skal virksomheden være meget opmærksom på, så de unge ledere ikke knækker halsen i starten. Her skal virksomheden og den øvre ledelse bruge tid på at skabe et fundament og hjælpe de unge ledere, så de kender deres ledelsesrum. Man skal simpelthen facilitere en ramme, som kan give den rygstøtte, de unge ledere har brug for, så de tør være lige så modige, som de er ambitiøse, siger han.

Oplevede du nogle af følgende udfordringer/problematikker i din første tid som leder? (Mulighed for at afgive flere svar) Andel 
Jeg var usikker på min rolle 46%
Jeg var konfliktsky 34%
Jeg var nervøs  32%
Jeg følte mig alene 22%
Jeg oplevede min rolle var uklar 33%
Jeg oplevede ingen forskel i forhold til min tidligere funktion 12%
Ved ikke 5%

Kilde: Undersøgelse blandt 1.011 medlemmer af Lederne i alderen 18-35 år.

Slår jeg til? Og hvad med de gamle kolleger?

I undersøgelsen svarer mange af de unge ledere, at de i starten af deres lederkarriere var usikre på, om de kunne udfylde lederrollen, ligesom en stor andel også var usikre på deres mandat som leder – særligt i forhold til deres tidligere kolleger, som de nu var blevet leder for.

- Siger man A, siger man også B. Man er bare på mange måder alene i starten, når man går fra kollega til leder, for så ryger det kollegiale forhold, og det kan være svært pludselig at skulle bestemme over nogle, der tidligere var ens ligemænd, men det er en del af jobbet. Derfor skal man som ung leder selv være med til afklare sit mandat – og også turde udfordre sin egen leder på, hvor mandatet går til, siger Michael Uhrenholt.

Virksomheden og den øvre ledelse kan dog også her give de unge leder en hjælpende hånd, tilføjer Ledernes ledelsesrådgiver:

- Her kan den ung leders egen leder eller virksomheden være med til skabe adgang til en mentor, fx en anden leder, eller til et ledelsesforum eller ledernetværk, så den unge leder har nogle at sparre med om lederrollen, slutter han.

Havde du nogle usikkerheder i forhold til din ledelse i din første tid som leder? 'Jeg følte mig usikker i forhold til…' 
(Mulighed for at afgive flere svar)
Andel blandt usikre ledere* Andel, alle ledere
... min nærmeste leder 30% 21%
 ... mine medarbejdere generelt 27% 16%
 ... mine gamle kolleger, som jeg nu var blevet leder for 38% 29%
 ... mine arbejdsopgaver 33% 23%
 ... mit mandat som leder 47% 35%
... om jeg kunne udfylde lederrollen 54% 39%
 ... min ledelse på anden vis 11% 9%
Nej 2% 3%
Ved ikke 3% 3%
Kilde:  Undersøgelse blandt 1.011 medlemmer af Lederne i alderen 18-35 år.
*Anm: Svarfordeling blandt de 465 ledere, som har angivet, at de var usikre på deres rolle i den første tid som leder

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Michael_Uhrenholt_mini_portræt
Michael Uhrenholt
Teamchef og ledelsesrådgiver
Mobil: 2428 2463
E-mail: muh@lederne.dk