Tre ud af fire unge ledere arbejder sig op til lederstillingen

Langt de fleste får deres første lederjob i en virksomhed, hvor de allerede arbejder. En helt naturlig fødekanal, lyder det fra Ledernes teamchef og ledelsesrådgiver, Michael Uhrenholt.

27. januar 2021

Når en unge leder for første gang sætter i sig chefstolen sker det ofte en virksomhed, hvor de forinden chefstillingen arbejdede som medarbejder.

Det viser en undersøgelse, som Lederne har gennemført blandt 1.011 unge ledere mellem 18 og 35 år. 

I undersøgelsen er det således 78 procent af de unge ledere, som fik deres første lederstilling i den virksomhed, de allerede arbejdede i, mens de resterende unge ledere blev ansat direkte som leder i en virksomhed, de ikke tidligere havde arbejdet eller oprettede egen virksomhed, hvorigennem de fik deres første ledererfaringer.

- Selvom der findes lederuddannelser, gælder det for langt de fleste, at man ikke uddanner sig til at blive leder og derfor ikke går direkte ud og bliver leder et sted uden at have ledererfaring andre steder fra. Du skal først ind og bevise, at du har de rigtige holdninger og kan tage ansvar, før virksomheden vurderer, at du har lederpotentiale, siger Michael Uhrenholt, der er teamchef og ledelsesrådgiver i Lederne.

Derfor overrasker tallene heller ikke Michael Uhrenholt, der kalder det en naturlig fødekanal, at virksomheder udvælger nye ledere fra medarbejderstaben.

- Virksomheder udvikler sig jo hele tiden, hvor der kan opstå nye ledelsesområder og der sker jo også jobskifte i ledelseslagene, og når man så skal bruge en ny leder – og det gælder særligt linjelederne, altså dem med personaleansvar over medarbejdere – så er det helt naturligt, at virksomheden vælger én, som har en faglig indgang til området og som kender ’motoren’ det sted, de bliver ansvarlig for, siger Michael Uhrenholt.

  Andel
Fik første lederstilling i virksomhed, de allerede arbejde i 78%
Fik første lederstilling i anden virksomhed 19%
Fik første lederstilling på anden vis 3%
Kilde: Undersøgelse blandt 1.011 medlemmerne af Lederne i alderen 18-35 år.


Mange bliver udvalgt til lederstillingen

Graver man ned i tallene blandt de unge ledere, som fik der første lederjob i en virksomhed, de allerede arbejdede i, viser tallene, at syv ud af ti blev valgt til en forfremmelse uden selv at have søgt den aktivt, mens 15 procent selv søgte en forfremmelse i en virksomheden, da muligheden bød sig.

De resterende 14 procent fortæller, at de fik deres første lederjob i en kombination mellem de to; fx ved at de blev opfordret af deres leder til at søge stillingen, hvorefter de fik den.

- Som leder er man jo en forlænget arm af topledelsen. Derfor undrer dig mig heller ikke, at mange virksomheder udser medarbejdere, som de vurderer har ledelsespotentiale og værdierne på plads, siger Michael Uhrenholt.

For er man allerede medarbejder har ens egen leder eller topledelse mulighed for at se en i øjnene, de kan se hvad man står for og de kan se, om man løfter og hvordan man løfter ansvar i det daglige, uddyber Michael Uhrenholt.

- Derfor kommer det heller ikke bag på mig, at man af de unge ledere oplever, at virksomheden havde udset sig dem som kommende leder. Det er jo alt andet lige så er det nemmere at hente en, som man kender indefra og ved tager ansvar end at prøve én udefra, siger Michael Uhrenholt.

  Andel 
 Blev valgt til forfremmelse som leder uden aktivt at søge stilling 71%
 Søgte en stilling uden opfordring hertil 15%
 Blev både valgt og søgte (fx opfordret til at søge stilling) 14%
Anm.: Svarfordeling blandt de 790 unge ledere, som fik deres første lederstilling i en virksomhed, de allerede arbejdede i.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Michael_Uhrenholt_mini_portræt
Michael Uhrenholt
Teamchef og ledelsesrådgiver
Mobil: 2428 2463
E-mail: muh@lederne.dk