Think Manager - Think Male (TMTM)

I denne undersøgelse har det været intentionen at teste holdbarheden af tidligere internationalt relaterede undersøgelser og dermed den videre generaliserbarhed af seneste engelske resultater ved at gennemføre testen i en national kultur karakteriseret af mere feminine ledertræk.

10. december 2007

TMTM-undersøgelsen er foretaget af forskere fra CORE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation. Der er gennemført et on-line-survey, der giver mulighed for at afdække lederes perceptioner i forhold til kønsspecifikke personkarakteristika af betydning for succesfuld hhv. ikke succesfuld ledelse.

Det undersøges, i hvor høj grad danske ledere vurderer, at der er en sammenhæng mellem succesfuld ledelse og mandlige træk, og mindst lige så interessant om kvindelige træk forbindes med ikke succesfuld ledelse.

Se hele undersøgelsen (pdf)