Skoleledelse

Undersøgelsen peger på, at tendensen til skolesammenlægninger/-nedlæggelser vil blive forstærket af kommunalreformen, og resultaterne viser, at hver tredje skoleleder er i tvivl, om hans skole eksisterer om fem år. Det er ikke overraskende, at det er skolelederne på de små skoler i kommuner, der skal sammenlægges, der er mest usikre på deres skoles fremtid.

20. september 2005

Undersøgelsen viser blandt andet, at et flertal af skolelederne mener, at større skoler vil betyde højere fagligt niveau og bedre muligheder for at iværksætte specialundervisning, men især skolelederne på de mindre skoler er skeptiske over for de positive sider af skolelukninger.

Skolelederne vurderer generelt, at de har væsentlig indflydelse på de ledelsesmæssige beslutninger og kun 3 procent erklærer sig helt enige i, at de savner reel indflydelse på de ledelsesmæssige beslutninger, mens yderligere 15 procent er delvis enige. Det vil omvendt sige, at 82 procent i større eller mindre omfang mener at have et reelt ledelsesrum.

Undersøgelsen viser yderligere, at der er stor forskel på i hvilket omfang, skolerne styres og evalueres. Halvdelen af skolerne har resultatkontrakter eller andre aftalte mål mellem skolelederen og kommunen, men hver fjerde af dem svarer samtidig, at der slet ikke følges op på resultatkontrakterne.

Se hele undersøgelsen (pdf)