Samarbejdet i ledergruppen

68 procent af respondenterne svarer, at det i høj eller meget høj grad kendetegner ledergruppen i deres virksomhed, at man ser hinanden som kolleger og ikke som konkurrenter.

17. januar 2016

Undersøgelsen belyser:

  • Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen
  • Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed
  • Sammenhængen mellem uenighed og egentlige konflikter i ledergruppen og årsager til konflikter i ledergruppen
  • Hvem og i hvilken grad ledere føler sig særligt fortrolige med blandt lederkolleger og medarbejdere

Se hele undersøgelsen (PDF)