Sæt et vinderhold

God ledelse forudsætter lederens vilje og evne til at påtage sig et meget bredt spektrum af lederroller. En af disse er rollen som teamleder. Denne korte undersøgelse har primært til formål at fungere som et talmæssigt oplæg til Ledernes konferencerække "Sæt et vinderhold" i efteråret 2011.

31. august 2011

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • faglige og personlige kompetencer vægtes lige højt
  • skabelsen af engagement og motivation er den vigtigste ledelsesopgave for at få samarbejdet til at fungere
  • for store forskelle i værdier og holdninger aktuelt er den vigtigste barriere for at få samarbejdet til at fungere
  • fastholdelse og rekruttering af de rigtige medarbejdere er den vigtigste resultatskabende faktor
  • medarbejderne er den faktor, der hyppigst optræder i top 3 over inspirationskilder til den gode teamledelse.

Se hele undersøgelsen (pdf)