Ansvar, indflydelse og nye udfordringer: Sådan motiverer man unge til at blive ledere

Andelen af unge ledere er faldet markant de seneste ti år. Skal vi lykkes med at lokke flere unge til lederfaget, skal der fokus på, hvad de unge får ud af at gå ledervejen, mener teamchef og ledelsesrådgiver i Lederne.

28. januar 2021

Hvis man som virksomhed ønsker at tiltrække nye og unge ledere, skal man ikke nødvendigvis sætte fokus på lønnen eller det prestigefyldte i at kunne kalde sig 'chef'.

I stedet skal man sælge lederjobbet på de udviklingsmuligheder, der er i stillingen, på potentialet for indflydelse til at gøre tingene bedre og på mulighederne for at prøve nye ting af. For det er dét, de unge ledere efterspørger, fortæller Michael Uhrenholt.

- Vi ved, at det som driver mange af de unge, er, at de kan være med til at gøre en forskel. De vil gerne have indflydelse og gøre ting anderledes og bedre, end hvad de har set folk gøre før dem. Det er en helt central drivkraft for dem i deres ledervirke. Det handler ikke om magt eller prestige, men om deres egen udvikling, at arbejde med andre mennesker og være med til at udvikle dem, siger han.

I en undersøgelse, som Lederne har lavet blandt 1.011 unge ledere i alderen 18-35 år, svarer tæt på ni ud af ti, at de blev motiverede til at være leder af at få nye ansvarsområder, der kunne udvikle dem, mens tre ud fire svarer, at muligheden for indflydelse også var en stor motivationsfaktor. 
Omvendt svarer kun hver femte, at prestigen i at være leder – nemlig dét at kunne gøre familien eller vennerne stolte – var blandt det, som motiverede dem, mens hver tredje angiver, at lønnen var en motivationsfaktor.

Hvad motiverede dig til at blive leder? (Mulighed for at afgive flere svar) Andel 
Jeg blev motiveret af at få nye ansvarsområder, der ville udvikle mig 88%
Jeg blev motiveret af at få indflydelse 75%
Jeg blev motiveret og smigret af at blive spurgt 26%
Jeg blev motiveret af lønnen 33%
Jeg blev motiveret af at få erfaring til mit CV 48%
Jeg blev motiveret af at gøre min familie og/eller venner stolte 21% 
Jeg blev motiveret af muligheden for at prøve noget nyt 60% 
Ingen af ovenstående/Jeg var ikke motiveret af noget 2% 
Ved ikke 0%
Kilde: Undersøgelse blandt 1.011 medlemmer af Lederne i alderen 18-35 år.


6 ud af 10 gik med lederdrømme inden de blev leder

I undersøgelsen svarer 62 procent af de unge ledere, at de i længere tid havde overvejet at blive leder, inden de rent faktisk tog skridt.

- Selvfølgelig er det positivt, at så mange af de unge ledere har gjort sig overvejelser om, at de gerne ville være leder. Det betyder, de har gjort sig nogle tanker om ledelse og er mere tunet ind på, hvilket ansvar og forpligtelser, der følger med lederrollen. Det kan fx handle om, hvad en lederstilling gør ved ens sociale liv i virksomheden eller at man til tider skal arbejde længe – også efter normal fyraftenstid. For det er ikke kun en dans på roser at være leder. Det er vigtigt, at man trives med indflydelse og kan lide at blive udfordret med nye opgaver – for det er det, ledelse handler om, siger Michael Uhrenholt.

Tallene peger imidlertid også på en anden interessant pointe, mener Ledernes ledelsesrådgiver.

Nemlig at de resterende 38 procent ikke havde gjort sig nogle særlige overvejelser om at blive leder – men alligevel valgte at blive det.

- Det tyder på, at nogle virksomheder er lykkedes med at inspirere nogle unge mennesker til at gå ledelsesvejen, som ikke umiddelbart selv havde det i tankerne. Det ville være interessant at grave dybere i, hvad de virksomheder gjort, så man med fordel kan bruge deres erfaringer og forsøge at brede dem ud flere steder, så vi ikke om nogle år risikere at stå med flaskehalse de steder, hvor andelen af unge ledere bliver mindre og mindre, siger Michael Uhrenholt.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Michael_Uhrenholt_mini_portræt
Michael Uhrenholt
Teamchef og ledelsesrådgiver
Mobil: 2428 2463
E-mail: muh@lederne.dk