Profil af mellemlederen

Rapporten tegner en profil af mellemlederen baseret på resultaterne af en række af Ledernes undersøgelser gennemført inden for de seneste to år.

12. februar 2017

Rapporten belyser blandt andet mellemlederens arbejdstid, rammer og vilkår for mellemlederjobbet, mellemlederens work-life-balance og stressniveau, samarbejdskulturen på mellemlederens virksomhed samt jobskifteplaner blandt mellemledere.

Læs hele undersøgelsen her