Møder og mødekultur

Fire ud af ti deltager i ti eller flere møder om ugen.

25. oktober 2015

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder
  • Mødekulturen på interne møder
  • Respondenternes udbytte og værdi af de møder, de deltager i, og hvordan møderne kan forbedres, så der bliver bedre sammenhæng mellem ressourceforbrug og udbytte af møderne
  • Om produktiviteten kan øges, hvis den interne mødeaktivitet reduceres
  • Respondenternes tilfredshed med de møder, de deltager i, og forslag til forbedringer
  • Respondenternes vurdering af udviklingen i omfang og indhold i møder
  • Mødeledelseskompetencen og hvad den gode mødeleder skal kunne ifølge respondenterne

 

Læs hele undersøgelsen (PDF)