Mødekultur og mødeledelse

Undersøgelsen sætter fokus på mødekulturen, tidsforbruget og mødetyper samt ledernes vurdering af effektivitet og relevans.

07. februar 2013

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • Hvor mange møder lederne gennemsnitligt deltager i
  • Hvor ofte lederen selv er mødeleder
  • Hvilke forhold der karakteriserer mødekulturen
  • Hvor effektive respondenterne anslår møderne til at være
  • Hvordan møderne kan forbedres

Se hele undersøgelsen (pdf)