Lederjobbet

Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne i lederjobbet.

24. april 2016

Undersøgelsen belyser lederes vurdering af, om jobbet giver god mening for dem, og hvilken betydning indflydelsen på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, dagligdagen i lederjobbet og rammerne og beføjelserne har for, om jobbet giver god mening.

Forholdet til nærmeste chef belyses, samt om lederjobbet er under konstant forandring og udvikling. Lederne har svaret på, om stillingtagen til medarbejdernes personlige problemer er en del af ledelsesopgaven, og om løsning af dilemmaer og konflikter er en væsentlig del af lederjobbet.

Der sættes fokus på, om lederen mener, at der er et godt match mellem personen og jobbet, og om de har en fornemmelse af, om de er eller ikke er en succes som leder.

Lederne har svaret på, om de vil anbefale deres virksomhed til jobsøgende.

Læs hele undersøgelsen her