Ledere og ledelse i den offentlige sektor

Mere end seks ud af ti ledere peger på deres arbejdsforhold som årsagen til at føle sig stresset, og knap halvdelen peger på egne forventninger og ambitioner som årsagen, viser Ledernes undersøgelse.

16. februar 2014

Undersøgelsen belyser rammer og vilkår for ledere i den offentlige sektor. Der sættes desuden fokus på, hvilke hindringer de oplever for at kunne udøve god ledelse. Undersøgelsen belyser endvidere deres vurdering af, om bedre muligheder for en mere individuel aflønning af medarbejderne vil skabe bedre resultater, samt hvilke ledelsesudfordringer de står over for de næste tre år.

Respondenterne svarer på, i hvilken grad de trives på deres arbejde, og om de føler sig stressede.

Se hele undersøgelsen (pdf)