Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Knap to ud af ledere mener, at det et ledelsesansvar, at deres direkte medarbejderes arbejdsopgaver og ansvar er klart definerede. Det mener kun hver tredje medarbejder.

28. juni 2015

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for, at medarbejdernes arbejdsopgaver er klart definerede
  • i hvilket omfang ledere uddelegerer arbejdsopgaver
  • om ledere og medarbejdere er tilfredse med deres samarbejde
  • hvem der har ansvaret for et godt samarbejde mellem leder og medarbejdere
  • samarbejdskulturen ifølge ledere og medarbejdere
  • lederes og medarbejderes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø, og om det er blevet værre eller bedre de to seneste år
  • hvem der kommer med flest forslag og idéer til måder at løse arbejdsopgaverne på
  • hvem der har ansvaret for medarbejdernes efteruddannelse
  • hvem der tager initiativ til medarbejdernes efteruddannelse
  • om det er en ledelsesopgave at tage en samtale med en medarbejder, der har en usund livsstil eller er svært overvægtig


Se hele undersøgelsen (PDF)