Ledelsesudfordringer

Ifølge respondenterne er udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere den vigtigste af 23 ledelsesopgaver i de næste tre år.

14. februar 2013

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • Hvilke ledelsesopgave respondenterne tillægger størst betydning
  • Forskellene i svar fordelt på ledelsesniveau og offentlige og private ledere
  • Udviklingen i ledelsesudfordringer i perioden 2002-2012

Se hele undersøgelsen (pdf)